ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УМОВАХ ЗМІН В ІДЕОЛОГІЇ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.1

Ключові слова:

культурне надбання; історична пам’ять; ідеологія; політико-ідеологічні цінності; пропаганда; державне регулювання; пам’яткоохоронна галузь

Анотація

У статті зроблено спробу дати оцінку змінам, що відбуваються у сфері охорони культурної спадщини, крізь призму змін в ідеології та законодавстві України, а також виявити межі впливу ідеології на політичні та законотворчі процеси в означеній сфері. Адже фактичний стан речей гостро суперечить загальновстановленій ідеології, що призводить до небезпеки розбалансування процесів захисту й охорони істинних монументів культурного надбання. Дискусії з приводу цих питань не стихають й понині, оскільки перетворити всі теоретичні ідеї збереження українського культурного надбання до їхньої практичної реалізованості виявилось вельми проблематичним. Таким чином, завданням авторки було проаналізувати особливості державної політики України у сфері охорони культурної спадщини в умовах змін в ідеології та законодавстві. Здійснений аналіз дозволив авторці констатувати різночитання щодо поняття «ідеологія», зокрема, і у стосунку до об’єктів культурного надбання. Відповідно особливий інтерес у межах пропонованого дослідження представляє аналіз законодавчих приписів щодо запровадження й закріплення принципово нового етапу розвитку пам’яткоохоронної галузі з активізацію ролі ідеології в державній політиці країни, так, аби ідеологічна заангажованість не прирікала об’єкти культурного надбання на уподібнення ними імітації національної гідності. Тож ці об’єкти не повинні розглядатися виключно як ідеологічна зброя для прославлення або знеславлення певних подій та окремих постатей, а мають розглядатися виключно у якості «здорового» джерела інформації: істинного, об’єктивного й неупередженого висвітлення історичних подій та їх критичної оцінки. Авторкою раніше здійснювався й належним чином оприлюднювався цілий цикл власних досліджень, що склав підґрунтя теоретичного обговорення пропонованої теми. Своїми роздумами авторка створила привід для дискусії, ідеї та тези якої знайшли прихильне ставлення в середовищі науковців, чиїм дослідницьким інтересом також виступали питання збереження вітчизняного культурного надбання, включаючи й власні погляди авторки поточної роботи.

Посилання

Менська О. А. Співмірність ідеології та культури в контексті формування державної політики України зі збереження об’єктів культурної спадщини в умовах трансформації суспільства. Sur les matériaux de la V conférence scientifique et pratique international «Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique». Collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la V conférence scientifique et pratique internationale, (21 Juillet 2023). Paris, République Française. La Fedeltà & Plateforme scientifique européenne, 2023. Р. 30–31. DOI: 10.36074/logos-21.07.2023.07

Менська О. А. Державна політика національно-культурної пам’яті України в процесах декомунізації, дерадянізації та дерусифікації в умовах нової реальності. Science of XXI century: development, main theories and achievements: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference. (June 30, 2023). Helsinki, Republic of Finland: European Scientific Platform. С. 62–65.

Менська О. А. Збереження об’єктів культурної спадщини України в контексті декомунізації та дерусифікації. Proceedings of the IV International scientific and theoretical conference «The process and dynamics of the scientific path». (June 16, 2023) Athens, Hellenic Republic. С. 48–52.

Менська О. А. Державна політика збереження об’єктів культурної спадщини в умовах декомунізації: нормативно-правове забезпечення. Журнал «Актуальні питання в сучасній науці». (Серія «Педагогіка», «Право», Економіка», «Державне управління», «Техніка», «Історія та археологія»). 2023. Випуск № 7(13). С. 330–343. DOI: 10.52058/2786-6300-2023-7(13)-330-343

Про дерадянізацію законодавства України : Закон України від 21.04.2022 № 2215-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2215-IX#Text (дата звернення 24.07.2023).

Марущак О. А. Щодо сучасного розуміння та значення ідеології. Форум права. 2020. № 2. С. 92–101.

Недюха М., Михайлич О. Ідеологія як критерій класифікації політичних партій. Політичний менеджмент. 2006. № 2. С. 45–53.

Resolution adopted by the General Assembly on 2 March 2022/ United Nations. General Assembly. Distr.: General 18 March 2022. Eleventh emergency special session. Aggression against Ukraine. Текст резолюції. Вилучено з: https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/a_res_es-11_1.pdf (дата звернення 24.07.2023).

Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну : Закон України від 22.05.2022 № 2265-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-20#Text (дата звернення 24.07.2023).

Про подальшу деколонізацію, деокупацію та суверенізацію культурного простору України : проєкт Закону України від 14.09.2022. №7721-1. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40452 (дата звернення 24.07.2023).

Про внесення змін до Закону України «Про національну безпеку України» щодо збереження культурної спадщини України та національної пам’яті : проєкт Закону України від 02.03.2023 № 9072. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41472 (дата звернення 24.07.2023).

Про внесення змін до деяких законів України щодо засудження ідеології «руського міра» : проєкт Закону України від 17.03.2021 № 5258. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/25991 (дата звернення 24.07.2023).

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за пропаганду ідеології «руського міра» : проєкт Закону України від 17.03.2021 № 5259. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/25992 (дата звернення 24.07.2023).

Про Заяву Верховної Ради України «Про використання політичним режимом російської федерації ідеології рашизму, засудження засад і практик рашизму як тоталітарних і людиноненависницьких» : Постанова Верховної Ради України від 02.05.2023 № 3078-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3078-IX#Text (дата звернення 24.07.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-28

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ