РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В КОНТЕКСТІ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.2.25

Ключові слова:

відновлювальна енергетика, реінтеграція, тимчасово окуповані території, правове регулювання

Анотація

У статті охарактеризовано розвиток відновлювальної енергетики в Україні. Встановлено, що розвиток сфери альтернативної енергетики стане одним із рушійних факторів вдалої відбудови тимчасово окупованих територій. Наголошено, що до початку повномасштабної війни саме Південь України та Донеччина мали найбільший потенціал для виробництва сонячної та вітрової енергії. В них же було побудовано значну кількість об’єктів альтернативної енергетики. Водночас на території АР Крим до 2014 року функціонувало багато таких об’єктів. Все це свідчить не лише про потенціал регіонів, а й також про можливість у повоєнний час швидко інтегрувати об’єкти альтернативної енергетики до Об’єднаної енергетичної системи України. Звертається увага, що сьогодні інтеграція альтернативної енергетики у єдину енергетичну систему слабка. Однак внесення у програми реінтеграції та розвитку тимчасово окупованих територіях правових положень щодо модернізації енергетичного сектору на цих територіях з обов’язковим будівництвом об’єктів альтернативної енергетики може пришвидшити цю інтеграцію та допомогти Україні виконати зобов’язання перед Енергетичним Співтовариством та ЄС щодо декарбонізації. Констатовано, що розвиток законодавства щодо відновлювальної енергетики в контексті реінтеграції тимчасово окупованих територій має передбачати правові норми, що забезпечать реалізацію планомірного будівництва об’єктів альтернативної енергетики; відбудову знищених вітро- та сонце- електростанцій та побудови нових; реалізацію для приватних домогосподарств заохочень вкладати свій капітал у сектор відновлювальної енергетики; запровадження для суб’єктів господарювання господарсько-правових засобів стимулювання виробництва альтернативної енергії; ведення інформаційної політики про переваги альтернативної енергетики як для економіки нашої держави, так і для приватних господарств.

Посилання

Кострюков С.В. Історико-правові засади становлення сонячної енергетики. Правові новели. 2021. № 13. С. 75–82. DOI: https://doi.org/10.32847/ln.2021.13.11 (дата звернення: 08.03.2023).

Про енергозбереження: Закон України від 01.07.1994 № 74/94-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 30. Ст. 283. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 08.03.2023).

Про альтернативні джерела енергії: Закон України від 20.02.2003 № 555-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 24. Ст. 155. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text (дата звернення: 08.03.2023).

Дороніна І.І. Нормативно-правове забезпечення розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування. 2020. Вип. 1 (44). С. 31–43. DOI: https://doi.org/10.33287/102005 (дата звернення: 08.03.2023).

Про ринок електричної енергії: Закон України від 13.04.2017 № 2019-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 27-28. Ст. 312. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text (дата звернення: 08.03.2023).

Григор'єва Х.А. Державне стимулювання альтернативної енергетики: порівняльно-правовий аналіз. Юридичний вісник. 2021. № 4. С. 109–117. DOI: https://doi.org/10.32837/yuv.v0i4.2223 (дата звернення: 08.03.2023).

Григор'єва Х.А. Правове забезпечення сонячної енергетики в Україні: між протекцією, конкуренцією та байдужістю. Юридичний вісник. 2021. № 6. С. 41–51. DOI: https://doi.org/10.32837/yuv.v0i6.2265 (дата звернення: 08.03.2023).

Мелех Л., Нагірняк О. Правове регулювання альтернативної енергетики в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Юридичні науки». 2021. № 2(30). С. 159–166. DOI: http://doi.org/10.23939/law2021.30.159 (дата звернення: 08.03.2023).

Колеватова А.В. Використання альтернативних джерел енергії в аграрному секторі економіки. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 16. С. 558–563. URL: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/112.pdf(дата звернення: 08.03.2023).

Чумаченко О. Роль відновлювальних джерел енергії у електроенергетичному балансі України. Вчені записки університету «Крок». 2022. № 3(67). С. 39–47. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-39-47 (дата звернення: 08.03.2023).

Інформаційна довідка: втрати енергетичного сектору України внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. 2020. С. 1–11. URL: https://www.ppu.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Vtratyenergetyky.pdf (дата звернення: 08.03.2023).

Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»: розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 08.03.2023).

Про схвалення Стратегії енергетичної безпеки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 № 907-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/907-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 08.03.2023).

Кулик О.І. Господарсько-правове забезпечення стимулювання виробництва енергії з використанням альтернативних джерел: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04. Вінниця, 2019. 21 с

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01