АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕОКУПАЦІЇ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.2.21

Ключові слова:

деокупація, стратегія, адміністративно-правові норми, збройна агресія, нормативна основа, реінтеграція, тимчасово окупована територія

Анотація

Стаття присвячена розкриттю особливостей адміністративно-правового забезпечення деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Актуальність дослідження обумовлена важливим значенням розробки й застосування дієвих правових засобів для забезпечення деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території України. Підкреслено, що саме право лежить у основі подальших організаційних дій, спрямованих на подальшу деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованих територій України. Розробка, аналіз, удосконалення та практичне застосування норм права визначені запорукою успішної реалізації державної політики України для відновлення територіальної цілісності. Вказано на провідну роль норм адміністративного права у аспекті реалізації національної політики щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території. Констатовано, що головним спрямуванням адміністративно-правового забезпечення державної політики щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території слід вважати пріоритет прав, свобод та законних інтересів людини. Крім цього, основними особливостями такої діяльності визначені: 1) збільшення кількості суб’єктів правовідносин на яких поширюється дія адміністративно-правових норм; 2) комплексність, яка має стосуватися не лише розгляду тимчасово окупованої території України у цілому, а й вироблення узгодженого між собою масиву нормативно-правових актів; 3) багатоетапність, адже кожен із формально визначених етапів деокупації та реінтеграції потребує наявності правової основи для практичної реалізації тих чи інших заходів; 4) взаємодія між державою та суспільством у законотворчій діяльності.

Посилання

Статут Організації Об’єднаних Націй: міжнародний документ від 26.06.1945. URL: https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/UN%20Charter_Ukrainian.pdf (дата звернення 26.01.2023).

Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 26.01.2023).

Наливайко Л.Р. Державний лад України: теоретико-правова модель: монографія. Харків: Право, 2009. 598 с.

Цимбрівський Т.С. Історія становлення принципу непорушності кордонів у міжнародному праві. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2008. № 2. С. 1–11.

Севостьянова Н.І. Анексія Криму та міжнародне право. Актуальні проблеми політики. 2015. Вип. 56. С. 114–122.

Алямкін Р. Реалізація принципу недоторканності державних кордонів на пострадянському просторі. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2012. № 5. С. 136–140.

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон України від 15.04.2014 № 1207-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text (дата звернення 26.01.2023).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року «Про Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя»: Указ Президента України від 24.03.2021 № 117/2021 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117/2021#Text (дата звернення 26.01.2023).

Марусяк О.В. Анексія Криму Російською Федерацією як злочин агресії проти України: міжнародно-правові аспекти: Монографія. Чернівці: «Місто», 2016. 220 с.

Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим: Указ Президента України від 17.10.2019 № 758/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/758/2019#Text (дата звернення 26.01.2023).

Стратегія представництва Президента України в Автономній Республіці Крим. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим. URL: https://www.ppu.gov.ua/strategies_programs_plans/ (дата звернення 26.01.2023).

Малик І.Р. Співвідношення базових сценаріїв повернення окупованих російською федерацією територій ОРДЛО та стратегії «безпечної реінтеграції». Регіональні студії. 2021. № 27. С. 63–68.

Гай-Нижник П. Основні засади Стратегії деокупації та реінтеґрації Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання Київ: «МП Леся», 2017. 52 с.

Переосмислення деокупаційної політики України в рамках гібридної війни Росії проти України. Узагальнення підсумків дослідження. Рада зовнішньої політики «Українська призма». URL: http://prismua.org/13-01-2021-2/ (дата звернення 26.01.2023).

Політики реінтеграції тимчасово окупованих територій: моделі, сценарії, дискусії, досвід. Аналітичний звіт. URL: https://spa.ukma.edu.ua/analytics/reintegration-policies/ (дата звернення 26.01.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01