КОУЧИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.2.10

Ключові слова:

coaching, management potential, competitiveness, self-development, personal resource

Анотація

Наукова стаття присвячена актуальному питанню імплементації сучасних коучингових технологій в процес підготовки майбутніх менеджерів до здійснення конструктивної управлінської діяльності. В статті проаналізовані основні пріоритетні напрямки та функції використання коучингових технологій в системі управління людськими ресурсами. В статті представлений загальний опис основних видів та методів коучингу, визначені основні аспекти та дидактична цінність коучингу у практиці управління. Також досліджено причини звернення українських управлінців та бізнесменів до коуча, проаналізовано основні методи оцінювання результативності і застосування коучинг-технологій в системі управління людським потенціальном. В статті розкриті різні наукові підходи до змісту та ролі технології коучингу, визначено, що в цілому коучинг допомагає людям розвиватися, освоювати нові навички й досягати більших та кращих професійних результатів. Визначено, що коучинг – це сучасний інструментарій розвитку персоналу, який використовує механізми створення передумов для максимального саморозкриття потенціалу особистості чи організації, включаючи її професійне самоусвідомлення та лідерство, самовдосконалення та саморегуляцію. У цілому унікальність процесу коучингу як професійної психологічної практики, інструментарію особистісного та професійного розвитку працівника полягає в додатковому використанні можливостей людини в саморозкритті, самовдосконаленні й самореалізації, що сприяє вихованню ініціативних та діяльних працівників. В статті представлений практико орієнтований досвід інтеграції коучингових технологій в систему підготовки майбутніх менеджерів. Проаналізовані результати емпіричного дослідження та описана програма інтеграції коучингових технологій, як способу активізації управлінського потенціалу. Якісний та кількісний аналіз емпіричних даних засвідчує, що інтеграція коучингових технологій в систему підготовки майбутніх менеджерів забезпечує розвиток усіх структурних компонентів готовності менеджерів організацій до управлінської діяльності.

Посилання

Бережна В. Підготовка майбутніх менеджерів до інноваційної професійної діяльності з використанням новітніх засобів навчання. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Сер.: Педагогіка та психологія. – 2009. Вип. 468. С. 21–27.

Брич В., Нагара М. Методологічні засади розвитку коучингу в Україні. Україна: аспекти праці. 2009. № 6. С. 18–23

Гурієвська В. Коучинг як прикладна технологія державного управління. Вісник Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. 2011. Вип. 1. С. 32–39.

Зеленін В. Коучинг як сучасна концепція практичної психології [Електронний ресурс]. Доступно з: http://www.zelenin.com.ua/text/14-articles/359-2009-12-27-11-39-30.html

Іванович О.С. Коучинг як нова модель навчання персоналу підприємства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2011. Вип. 3. С. 258–263.

Кохан М. Метологічні підходи до практичного бізнес-коучингу. Психологічні виміри культури, економіки, управління: науковий журнал. Львів, 2018. Том 11. С. 146–155

Кравченко Ю.Є. Коучінг-навчання в руслі positum-підходу – інноваційний інструмент формування нових стратегій життєвого успіху. Збірник матеріалів Третьої міжнародної наукової конференції 22–24 червня 2006 року. Суми, 2006. Т. 1. С. 116–119.

Лев Н. Ю., Бала Р.Д. Моделі коучингу: характеристика та особливості застосування. Вісник Нац. ун-ту "Львів. політехніка" : зб. наук. пр. 2012. № 727. С. 76–81.

Логвиновський Є. І. Функціональна та змістовна сутність коучингу на підприємстві. Європ. вектор екон. розвитку : зб. наук. пр. 2012. № 2 (13). С. 297–301.

Марцінковська О. Роль коучингу в розвитку персоналу. Економічний аналіз. 2011. Вип. 8. Ч. 2. С. 257–260.

Миколайчук І.П. Коучинг у системі управління персоналом. Вісник КНТЕУ. – 2015. № 4(102). С. 50–67.

Нежинська О.О., Тименко В. М. Основи коучингу: навчальний посібник. К.; Харків: ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. 220 с.

Петровська І.Р. Підвищення ефективності управлінської діяльності керівника за допомогою коучингу. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. № 20.14. С. 158–161.

Романова С.М. Коучінг як нова технологія в професійній освіті. Вісник Нац. авіац. ун-ту. Педагогіка. Психологія. 2010. Вип. 3. С. 83–86.

Biswas-Diener R. Practicing Positive psychology coaching: Assessment, diagnosis, and intervention. N.Y.: John Wiley & Sons. 2010.

Carey W. Philippon, D. Cummings G. (2014). Coaching models for leadership development: An integrative review.Journal of Leadership Studies, 2014. vol. 5 (1). p. 51–69.

Whitmore J. Coaching For Performance. The USA: Nicholas Brealey Publishing, 2007. 180 p

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01