ЕФЕКТИВНІСТЬ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ УРЯДУ В КРАЇНАХ ЄС НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ КОМІСІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.2.7

Ключові слова:

слідча комісія парламенту, парламентське розслідування, парламентський контроль

Анотація

Стаття присвячена аналізу практики застосування інституту слідчих комісій в країнах ЄС та визначенню ролі даного інституту в процесі парламентського контролю за діяльністю уряду. Визначені основні аспекти парламентського контролю уряду в країнах Європейського Союзу. Класифіковано форми парламентського контролю та їх особливості. Проаналізовано організаційно-правові засади діяльності та практичні аспекти функціонування слідчих комісій в ЄС. Доведено, що дієвим механізмом парламентського контролю є слідчі комісії, які є органами парламенту або однієї з його палат, що створюються з метою встановлення фактів неефективного державного управління, викриття зловживань органів державної влади і мають особливі повноваження, наближені до судових та адміністративних. Поняття слідчої комісії парламенту розкривають такі елементи: 1) є внутрішнім органом парламенту; 2) має повноваження проводити розслідування; 3) метою діяльності є дослідження фактичного та правового стану окресленої парламентом проблеми і формулювання відповідного рішення; 4) для реалізації власної мети має владні повноваження щодо суб’єктів підконтрольної парламенту виконавчої влади, зокрема фізичних осіб задля отримання інформації; 5) результати роботи комісії є основою для прийняття парламентом рішення в межах наданих йому повноважень. Наслідком звіту комісії може бути притягнення посадових осіб до конституційної або політичної відповідальності, а також направлення справи до правоохоронних органів. Звіт виконує суто консультативну функцію, він не є обов’язковим для виконання ні для парламенту, ні для уряду, ні для судових органів. У ньому наводяться підсумки діяльності слідчого органу, які можуть бути корисними для подальшого вирішення проблеми компетентними органами. Для того щоб ці рекомендації були втілені в життя, їх має підтримати парламентська більшість.

Посилання

Залюбовська І.К. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади як засіб забезпечення законності у сфері державного управління: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. О., 2002. 20 с.

Майданник О.О. Теоретичні проблеми контрольної функції парламенту України: автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.02. К., 2007. 36 с.

Марченко В.В. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії): автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02. Х., 2008. 19 с.

Марченко В.В. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії): Монографія. К.: Алерта, 2010. 216 с.

Слідчі функції парламенту: національний і зарубіжний досвід та напрями удосконалення. Інформаційно-аналітичне дослідження. К.: Лабораторія законодавчих ініціатив, 2007. 43 с.

Bergman T. Sweden: From Separation of Power to Parliamentary Supremacy – and Back Again? Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies / Edited by K. Strom, W. Muller, T. Bergman. New York: Oxford University Press Inc., 2003. P. 594–619.

Czarny Р. Komisje śledcze niemieckiego Bundestagu. Przegląd Sejmowy. 1999. № 3 (32). S. 55–72.

Mojak R. Parlamentarna kontrola Rady Ministrów i ministrów w świetle Konstytucji RP. Przegląd Sejmowy. 2008. № 3 (86). С. 151–174.

Muller W. Austria: Imperfect Parliamentarism but Fully-fledged Party Democracy. Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies / Edited by K. Strom, W. Muller, T. Bergman. New York: Oxford University Press Inc., 2003. P. 221–252.

Rules of Procedure of the National Assembly of France. Офіційний сайт Національної Асамблеї Республіки Франція. URL: http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ac.asp

Saalfeld T. Germany: Multiple Veto Points, Informal Coordination, and Problems of Hidden Action. Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies / Edited by K. Strom, W. Muller, T. Bergman. New York: Oxford University Press Inc., 2003. P. 347–375.

Sarnecki P. Kompetencje kontrolne Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Przegląd Sejmowy. 2000. № 6 (41). S. 9–27.

Thiebault J.L. France: Delegation and Accountability in the Fifth Republic. Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies / Edited by K. Strom, W. Muller, T. Bergman. New York: Oxford University Press Inc., 2003. P. 325–346.

Tools for parliamentary oversight: A comparative study of 88 national parliaments / Written and edited by Hironori Yamamoto. Geneva: Inter-Parliamentary Union, 2007. 82 с.

Winter L. Belgium: Delegation and Accountability under Partitocratic Rule / L. Winter, P. Dumont. Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies / Edited by K. Strom, W. Muller, T. Bergman. New York: Oxford University Press Inc., 2003. pр. 253–280.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ