ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У ВОЄННИЙ ТА ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ольга Андріївна Багрім

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.2.1

Ключові слова:

державна служба, державні службовці, державне управління, воєнний та поствоєнний період, компетентність, компетентнісний підхід, потенціал, професійний потенціал, професійний розвиток, професіоналізм

Анотація

У науковій статті розкрито особливості розвитку професійного потенціалу державних службовців у воєнний та поствоєнний період в Україні. Проведено аналіз стану наукової розробленості проблематики дослідження та визначено, що незважаючи на значний науковий інтерес до проблем становлення та розвитку державної служби, ступінь дослідженості особливостей розвитку професійного потенціалу державних службовців у воєнний та поствоєнний період в Україні є недостатнім. Визначено сутність та особливості поняття «професійний потенціал державних службовців», яке автор пропонує розглядати як сукупність наявних у державних службовців нерозкритих, прихованих (латентних) професійно важливих якостей (можливостей), сформованих на базі культури особистості та системи професійних компетенцій як умов для їх розкриття, уявлень про них і професійних переконань про належний професійний розвиток, що реалізуються у формі більш ефективного виконання професійної діяльності, де головним компонентом виступає морально-психологічний та соціально-відповідальний аспект особистості; набуття нових та / або удосконалення існуючих особистісно-професійних компетенцій з метою досягнення максимально можливого рівня професійного становлення та самовизначення особистості. Проаналізовано стан нормативно-правового регулювання особливостей професійної діяльності державних службовців в Україні та офіційні статистичні дані щодо функціонування державної служби в умовах воєнного стану. Для того, аби з’ясувати спроможність державної служби в контексті посилення уваги до необхідності розвитку професійного потенціалу державних службовців у воєнний та поствоєнний період в Україні, автором проведено SWOT-аналіз, за допомогою якого визначено сильні і слабкі сторони, можливості та загрози для професійного розвитку державних службовців. Визначено пріоритетні напрями та перспективи розвитку професійного потенціалу державних службовців у воєнний та поствоєнний період в Україні.

Посилання

Гординя Н.Д. Психологічні особливості прийняття ефективних управлінських рішень державними службовцями в умовах воєнного стану в Україні. Вісник Національного університету оборони України. 2023. № 1 (71). С. 48–58.

Кириченко Р.В. Професійний потенціал особистості. Scientific Journal Virtus. 2015. № 4. С. 93‒97.

Ковальова Д.В. Професійна соціалізація державних службовців органів виконавчої влади на регіональному рівні в Україні : дис. канд. наук держ. упр. : 25.00.03. Дніпропетровськ, 2015. 250 с.

Поліщук І.В. Механізми забезпечення розвитку професійного потенціалу державних службовців в Україні : автореф. дис. к. держ. упр. : 25.00.03. Київ, 2018. 22 с.

Селіванов С.В. Механізми кадрового потенціалу державної служби в Україні : автореф. дис. к. держ. упр. : 25.00.02. Київ, 2019. 22 с.

Багрім О.А. Формування потенціалу державної служби України в умовах аксіологічного транзиту : дис. канд. наук держ. упр. : 25.00.03. Дніпро, 2020. 261 с.

Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VІІІ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення: 10.05.2023).

Стратегія реформування державного управління в Україні на 2022–2025 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 831-р. / Кабінет Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/ app/sites/1/reforms/pars-2022-2025-ukr.pdf (дата звернення: 10.05.2023).

Дані Національного агентства України з питань державної служби щодо організації роботи державних службовців та оплати праці в умовах воєнного стану за 2022 рік : результати опитування / Національне агентство України з питань державної служби. URL: https://nads.gov.ua/news/organizaciya-roboti-derzhavnih-sluzhbovciv-taoplata-praci-v-umovah-voyennogo-stanu-rezultati-opituvannya (дата звернення: 10.05.2023).

Дубенко С.Д. Державна служба в Україні. Київ, 1998. 168 с. 11. Шепель М.Є. Імідж державного службовця у воєнний та поствоєнний період в Україні. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 15–28 квітня 2022 р. Київ, 2022. С. 56–58

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-01

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ