СПЕЦИФІКА ЕМОЦІЙНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ У РІЗНОВІКОВИХ ТА РІЗНОГЕНДЕРНИХ ГРУПАХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.34

Ключові слова:

гендер, емоційні переживання, поліцейські, психологічна розумність, рання дорослість, середня дорослість, суб’єктивне благополуччя

Анотація

Стаття презентує теоретичний аналіз та емпіричне дослідження емоційної складової суб’єктивного благополуччя поліцейських. Наукові розвідки показують, що психологічне благополуччя у зрілому віці є позитивним предиктором професійної реалізації. У дослідженнях суб’єктивне благополуччя трактується через особливості прояву психологічної розумності, котра посилює здатність людини розуміти себе та інших й долати життєві негаразди. Мета статті – виявити специфіку емоційних переживань у різновікових та різногендерних групах поліцейських. Вибірку дослідження становили 180 поліцейських, з яких 90 жінок та 90 чоловіків. Групи були сформовані за двома критеріями: вік та стать. Жінок-поліцейських було розподілено за двома групами: в першу групу увійшли жінки періоду ранньої дорослості (21–25 років) у кількості 45 осіб, до другої увійшло 45 жінок періоду середньої дорослості (25–40 років). Чоловіків-поліцейських також було розподілено на дві групи: першу групу становили чоловіки періоду ранньої дорослості (21–25 років) у кількості 45 осіб, другу групу склали 45 чоловіків періоду середньої дорослості (25–40 років). У дослідженні було використано опитувальник «Шкала суб'єктивного благополуччя» А. Перрудент-Бадокс, Г. Мендельсон та Ж. Чіче. Емпірично було встановлено, що жінки-поліцейські в період ранньої дорослості мають ознаки психоемоційного виснаження, переймаються результатами своєї діяльності, якістю виконаних обов’язків, що викликає у них напругу та тривожність. Жінки-поліцейські в період середньої дорослості є більш схильними до змін в настрої, які ми пов’язуємо з особливостями даного вікового періоду. Виявлено, що чоловіки-поліцейські в період ранньої дорослості мають більш виражені емоційні переживання у питаннях соціальної взаємодії. Щодо чоловіків-поліцейських в період середньої дорослості, то вони схильні до перепадів настрою, загалом задоволені своїм повсякденним життям, професійною діяльністю та міжособистісними стосунками, що істотно позначається на їх загальному благополуччі. Встановлено, що досліджувані чоловіки середнього віку приділяють багато уваги своєму здоров’ю та фізичній форми.

Посилання

Diener E., Heintzelman S.J., Kushlev K., Tay L., Wirtz D., Lutes L.D., et al. Findings all psychologists should know from the new science on subjective well-being. Canadian Psychology. 2017. №8. Р. 87–104.

Linton M.-J., Dieppe P., Medina-Lara A. Review of 99 self-report measures for assessing well-being in adults: exploring dimensions of well-being and developments over time. BMJ Open. 2016. №6(7). Р.e010641.

Hooker S.A., Masters K.S., Vagnini K.M., Rush C.L. Engaging in personally meaningful activities is associated with meaning salience and psychological well-being. The Journal of Positive Psychology. 2019. №15(6). Р. 821–831.

Page K.M., Milner A.J., Martin A., Turrell G., Giles-Corti B., LaMontagne A.D. Workplace Stress: What Is the Role of Positive Mental Health? Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2014. №56(8). Р. 814–819.

Li J.-B., Dou K., Liang Y. The Relationship Between Presence of Meaning, Search for Meaning, and Subjective Well-Being: A Three-Level Meta-Analysis Based on the Meaning in Life Questionnaire. Journal of Happiness Studies. 2021. №22. Р. 467–489.

Moreno-Agostino D., de la Torre-Luque A., de la Fuente J., Lara E., Martín-María N., Moneta M.V., Ayuso-Mateos J.L. Determinants of Subjective Wellbeing Trajectories in Older Adults: A Growth Mixture Modeling Approach. Journal of Happiness Studies.2021. №22. Р. 709–726.

Salinas C.R., Webb H.E. Occupational stress and coping mechanisms in crime scene personnel. Occupational Medicine. 2018. Р№68(4). Р. 239–245.

Purba A., Demou E. The relationship between organisational stressors and mental wellbeing within police officers: a systematic review. BMC Public Health. 2019. №19(1). Р. 1286.

Пономаренко Я.С. Емоційна складова у професійній діяльності поліцейських з різним рівнем професійного самоздійснення. Наукові праці МАУП. Психологія. 2021. №4(53). С. 52–56.

Пономаренко Я.С. Психологічний зміст емоцій у поліцейських з різним рівнем особистісно-професійної здійсненності. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2022. №12. С. 100–106.

Галич М.Ю. Особливості динаміки емоційних станів поліцейських-учасників операції об’єднаних сил у реабілітаційний період: дис. …доктора філософії: 053 Психологія. Київ, 2020. 207 с.

Єрьоменко Е.А. Формування спеціальної професійно-психологічної готовності співробітників поліції засобами бойового хортингу: монографія. Київ : ГС «НФБХУ», 2021. 177 с.

Кісіль З.Р., Кісіль Р.-В.В. Особливості феномену синдрому емоційного вигорання у працівників Національної поліції України. Соціально-правові студії. 2019. №4 (6). С. 111–123.

Жук Н.А. Комунікативна компетентність як основа професіоналізму патрульних поліцейських: дис. канд. психол. наук: 053 – Психологія. Київ, 2021. 244 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-13