ВПЛИВ КОМПЛАЄНС КУЛЬТУРИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.30

Ключові слова:

публічне адміністрування, публічна служба, публічний службовець, комплаєнс, комплаєнс процедури, комплаєнс вимоги, етичні правила поведінки державних службовців

Анотація

Дану роботу присвячено дослідженню поняття комплаєнсу в сучасному приватному та публічному вимірах з огляду на необхідність вдосконалення процесів функціонування системи публічного адміністрування в Україні. Було зʼясовано теоретичні передумови формування дефінітивного апарату комплаєнсу, наведено приклади історичних передумов появи даного явища. Зʼясовано, що комплаєнс як набір процесів донедавна переважав у приватному, зокрема, корпоративному секторі економіки. На сьогодні ж варто вести мову про розширення кола відносин можливого застосування комплаєнсу, відповідно до можливого його застосування у системі публічного адміністрування. Окремо було охарактеризовано сфери застосування комплаєнс процедур та комплаєнс вимог, зроблено висновок про переважне застосування комплаєнсу в частині забезпечення антикорупційних вимог функціонування приватних та публічних інститутів в межах системи відносин в організаціях. Встановлено, що наявні на сьогодні вимоги стосовно дотримання антикорупційного законодавства є своєрідною нормативною передумовою для подальшого розвитку прикладних та теоретичних вимог формування комплаєнс процедур. У роботі було визначено автором і інші передумови можливого розвитку комплаєнсу в межах публічного адміністрування та зʼясовано, що перспективи подальшого розвитку можна визначити в двох можливих напрямках: як внутрішній комплаєнс субʼєктів публічного адміністрування шляхом застосування елементів досліджуваного комплексного явища (наприклад, розробка етичних правил та інших вимог як органічної частини реалізації внутрішньоорганізаційних завдань публічного адміністрування, врахування усіх комплаєнс функцій при внутрішній організації діяльності субʼєктів публічного адміністрування) та як зовнішній комплаєнс, суть якого полягає у покладенні на відповідні органи повноважень стосовно розробки та підготовки документації для вдосконалення та практичного впровадження комплаєнс процедур.

Посилання

Правове регулювання питань відповідності (комплаєнсу) в енергетичному праві України (Regulatory Compliance). URL: https://unba.org.ua/publications/print/6220-pravove-regulyuvannya-pitan-vidpovidnosti-komplaensu-v-energetichnomu-pravi-ukraini-regulatory-compliance.html

Compliance management systems – Guidelines. URL: https://www.iso.org/standard/62342.html

Що таке комплаєнс і як він впливає на роботу зернового ринку? URL: https://elevatorist.com/blog/read/751-chtotakoe-komplaens-i-kak-on-vliyaet-na-rabotu-zernovogo-ryinka

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL. Commission Opinion on Ukraine’s application for membership of the European Union. Brussels, 17.6.2022 COM(2022) 407 final. URL: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-06/Ukraine%20Opinion%20and%20Annex.pdf

Наказ Національного агентства України з питань державної служби №158 від 05.08.2016 року «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16#Text

О. Р. Ковалишин. Корпоративний комплаєнс: правове запозичення через практики субʼєктів господарювання. Актуальні проблеми держави і права. С. 69-76. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/13105/О.%20Р.%20Ковалишин%20Корпоративний%20комплаєнс....pdf?sequence=1&isAllowed=y

Про запобігання корупції. Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України № № 2-рп/2012 від 20 січня 2012 року. Справа № 1-9/2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-13