АДМІНІСТРАТИВНО-ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ СУЧАСНИМ ВИКЛИКАМ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.28

Ключові слова:

внутрішня безпека, правоохоронні органи, ресурсне та соціально-правове забезпечення, превентивні механізми, корупція

Анотація

Проголошення на всій території України воєнного стану призвело до фундаментальних змін у сфері національної безпеки. Воєнний стан завжди характеризується відповідними обмеженнями для населення і додатковими зобов'язаннями для держави, а також передачею значного обсягу матеріально-технічних, економічних та політичних ресурсів у військову сферу. Однак, забезпечення ресурсною базою лише здебільшого військової сфери становить значну загрозу саме внутрішній безпеці країни. У цьому питанні потрібен розумний баланс між внутрішньою та зовнішньою безпекою країни та раціональний розподіл ресурсів. У статті досліджуються сучасні загрози безпеці країни, проаналізовано та пропонуються механізми для їх запобігання та попередження, що дозволяє визначити основні ризики у вказаній сфері, уникнути «правового хаосу». Проаналізовано нормативну базу, що розкриває сутність безпекового сектору України та його елементів. Виокремлено деякі складові, що становлять найбільшу загрозу безпеці держави. Констатовано та підтверджено недостатній рівень ресурсного забезпечення сектору безпеки. Аналіз інформації з відкритих джерел виявив та обґрунтував високий рівень корупції у сфері безпеки та її негативний вплив на національну безпеку. Доведено важливість соціально-правового забезпечення особового складу сектору безпеки. Запропоновані дієві адміністративно-превентивні заходи протидії сучасним викликам у секторі безпеки держави. У статті автор дійшов до наступних висновків: удосконалення ресурсного, нормативно-правового, матеріально технічного та соціально-правового забезпечення сектору безпеки і оборони України в умовах воєнного стану є надзвичайно актуальним і важливим завданням, що обумовлює необхідність чіткої законодавчої реакції та впровадження сучасних адміністративно-превентивних механізмів, направлених на унеможливлення та мінімізацію негативних явищ у секторі безпеки; стан сектору безпеки вирішальною мірою впливає на стан національної безпеки України; в Україні існує проблема розробки та практичної реалізації системи адміністративно-правових механізмів щодо запобігання ризиків у сфері національної безпеки.

Посилання

Про введення воєнного стану в Україні Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text (дата звернення: 10.11.2022).

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 10.11.2022).

Пойда-Носик Н.Н. Фінансова безпека акціонерних товариств: теоретико-методологічний та практичний аспекти системного підходу: монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2020. 304 с.

Іванець М. Корупція як негативний фактор в діяльності правоохоронних органів. Актуальні проблеми правознавства. 2018, №3. С. 59–63.

Альмужна А.С. Корупція як негативний фактор в діяльності правоохоронних органів. 2022. URL: h t t p : / / d s p a c e . o n u a . e d u . u a / b i t s t r e a m / h a n d l e / 11 3 0 0 / 2 0 5 1 8 / А л ь м уж н а % 2 0 А н н а % 2 0 С е р г і ї в н а .pdf?sequence=1&isAllowed=y

На Закарпатті ДБР заблокувало розгалужений канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Офіційний веб-портал ДБР. URL: https://dbr.gov.ua/news/na-zakarpatti-dbr-zablokuvalo-rozgaluzhenijkanal-nezakonnogo-perepravlennya-cholovikiv-prizovnogo-viku-za-kordon-video (дата звернення: 12.12.2022).

ДБР затримало прокурора однієї з окружних прокуратур міста Одеси на хабарі у 3 тис. дол. США. Офіційний веб-портал ДБР. URL: https://dbr.gov.ua/news/dbr-zatrimalo-prokurora-odniei-z-okruzhnih-prokuratur-mistaodesi-na-habari-u-3-tis.-dol.-ssha (дата звернення: 12.12.2022).

ДБР затримало на хабарі прокурора Запорізької окружної прокуратури. Офіційний веб-портал ДБР. URL: https://dbr.gov.ua/news/dbr-zatrimalo-na-habari-prokurora-zaporizkoi-okruzhnoi-prokuraturi (дата звернення: 16.12.2022).

ДБР спільно з ДВБ Нацполіції викрило на хабарництві та затримало керівника правоохоронного органу райцентру на Тернопільщині, який вимагав гроші навіть у пенсіонерів. URL: https://dbr.gov.ua/news/dbr-spilnoz-dvb-nacpolicii-vikrilo-na-habarnictvi-ta-zatrimalo-kerivnika-pravoohoronnogo-organu-rajcentru-na-ternopilshhiniyakij-vimagav-groshi-navit-u-pensioneriv (дата звернення: 16.12.2022).

Пащенко Є. М., Чалий М. Г. Правові інструменти протидії корупції у секторі безпеки і оборони України: сутність і особливості. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернандського. 2022. №5. С. 132–136.

Стрельбицька Л.М., Стрельбицький М.П. Соціально-правовий захист особового складу сектору безпеки і оборони України в сучасних умовах. Інформація і право. 2022. №3 (42). С. 89–96.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-13