МЕДИЧНИЙ ПРАЦІВНИК ЯК ПУБЛІЧНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.20

Ключові слова:

адміністративно-правовий статус, медичний працівник, публічний службовець, охорони здоров’я, етичні стандарти

Анотація

У статті здійснено аналіз практик зарубіжних країн із регулювання здійснення медичної діяльності та встановлення змісту адміністративно-правового статусу медичних працівників. Метою статті є обґрунтування статусу медичних працівників як публічних службовців. Задля досягнення висунутої мети авторами застосовано загально-наукові методи наукового пізнання (діалектичний, структурно-логічний, аналізу та синтезу) та методи юридичної науки (метод порівняльного правознавства, метод юридичного моделювання та прогнозування, методи юридичної нормативістики). Авторами визначено, що сфера охорона здоров’я та належний рівень її ефективності відноситься до стратегічних завдань сучасної держави. Авторами встановлено, що відповідно до досвіду таких країн, як Іспанія, Японія, до регламентації медичної служби може бути застосовано інституційний підхід, основою якого є розуміння стратегічного завдання сфери охорони здоров’я як стратегічно важливого завдання функціонування держави. На підставі аналізу медичного законодавства таких країн, як Великобританія, Австралія, Канада, Швейцарія, зроблено висновок, що світовими тенденціями сфери охорони здоров’я є: цифровізація медичних послуг; контрольованість та чітка регламентація стандартів здійснення медичної діяльності; встановлення етичних стандартів лікування; інформаційна доступність та відкритість сфери охорони здоров’я. Авторами обґрунтовано, що здійснення нормативної регламентації медичної діяльності та надання медичних послуг відповідно до практик зарубіжних країн та міжнародних стандартів вимагає від України спрямування реформи у сфері охорони здоров’я на: розроблення професійних стандартів лікування, стандартів медичних професій та спеціалізацій, закріплення етичних стандартів регламентації адміністративно-правового статусу медичного персоналу (працівників) як представників публічної служби.

Посилання

Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. Київ: Видав. дім “Ін-Юре”, 2002. 668 с.

Ігонін Р.В. Управлінські відносини як складова предмету адміністративного права. Держава і регіони. Юридичні і політичні науки. 2010. Випуск 48. С. 259–265

Іншин М.І. Механізм правового регулювання державної служби. Форум права. 2009. №3. С. 297–231

Біла-Тіунова Л. Р. Службова кар‘єра в Україні: монографія. Одеса: Фенікс, 2011. 248 с.

Константий О. В. Джерела адміністративного права України: монографія. Київ: Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2005. 120 с.

Костюк В.Л. Концепція права на публічну службу у контексті сьогодення: науково-теоретичний аспект. Публічне право. 2018. № 2 (30). С. 18–25.

Логвиненко Б. О. До питання про відповідність медичної реформи в Україні дванадцяти принципам організації охорони здоров’я. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. № 4 (29). С. 120–123. Режим доступу до ресурсу: http://pyuv.onua.edu.ua/index.php/pyuv/article/view/447/551

Сарибаєва Г.М. Систематизація стратегічних документів про реформу сфери охорони здоров’я. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2018. № 3. Т. 2. С. 59–61.

Сарибаєва Г.М. Систематизація стратегічних документів про реформу сфери охорони здоров’я. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. 2018. № 3. Т. 2. С. 59–61

Стеценко С. Г. Медична реформа в Україні: право, політика, мораль. Публічне право. 2017. № 4. С. 57‒61.

Муляр Г.В. Адміністративно-правове забезпечення реалізації права на охорону здоров’я URL: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/49801/2/Диссертація_Муляр%20Г.В..pdf

Hirschkorn K: “Health professional regulation in Canada’s provinces and territories: Its relationship to professional engagement”, poster presented at the Professional Standards Authority for Health and Social Care conference “Improving professional regulation: interdisciplinary insights”, Windsor, UK, March; 2014; Health Professions Regulatory Advisory Council. “Adjusting the balance: A review of the Regulated Health Professions Act.” A report to the Ontario Minister of Health and Long Term Care. URL: https://www.hprac.org/en/repor ts/resources/RHPA_Review_2001_Report.pdf. Accessed 28 Aug 2020.

Regulated Health Professions Act, 1991, SO 1991, c 18. URL: https://www.ontar io.ca/laws/statute/91r18.

Zarzcezny A. The role of regulation in health care: Professional and institutional oversight. In: Erdman J, Gruben V, Nelson E, editors. Canadian Health Law and Policy. 5th ed. Toronto: LexisNexis Canada; 2017.

Regulated Health Professions Network Act, S.N.S. 2012, c. 48. URL: https://nsleg islature.ca/legc/bills/61st_4th/3rd_read/b147.htm

Steering Committee on Modernization of Health Professional Regula- tion: Recommendations to modernize the provincial health profession regulatory framework. 2020. URL: https://engage.gov.bc.ca/app/uploads/sites /578/2020/08/Recommendations-to-modernize-regulatory-framework. pdf

Bourgeault IL, Maier CB, Dieleman M, Ball J, MacKenzie A, Nancarrow S, Nigenda G, Sidat M. The COVID-19 pandemic presents an opportunity to develop more sustainable health workforces. Human Res Health. 2020;18:83. URL: https://doi.org/10.1186/s12960-020-00529-0

Health Practitioner Regulation National Law Act 2009. URL: https://www.legis lation.qld.gov.au/view/html/inforce/current/act-2009-045

Australia’s National Digital Health Strategy. URL: https://www.digitalhealth.gov.au/sites/default/files/2020-11/Australia%27s%20National%20Digital%20Health%20Strategy%20- %20Safe%2C%20seamless%20and%20secure.pdf

Loi fédérale sur les professions de la santé1 (LPSan) du 30 septembre 2016. URL: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/16/fr

Frogner BK, Fraher EP, Spetz J, Pittman P, Moore J, Beck AJ, Armstrong D, Buerhaus PI. Modernizing scope-ofpractice regulations—Time to prioritize patients. N Engl J Med. 2020;382:591–3.

Генеральна медична рада Великої Британії URL: // https://www.gmc- uk.org/about/devolved_offices.asp ; Qualificationsin Great Britain The framework for higher education qualificationsin England, Wales and Northern Ireland Report. November 2008. URL : http://www.qaa.as.uk/academic infrastructure/fheq/selfcertification.pdf

Теннер Майкл. Погляд на системи охорони здоров'я у світі. Громадянин України. 2018. № 25 (232). URL: http://gukr.com/article2699.htm

Теннер Майкл. Погляд на системи охорони здоров'я у світі. Громадянин України. 2018. № 23 (232). URL: http://gukr.com/article2678.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-13