ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ОСОБИСТІСНОГО АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ПРАЦІВНИКІВ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.16

Ключові слова:

працівники виправної колонії, особистісний адаптаційний потенціал, психоемоційні стани

Анотація

Психологічне розуміння залежності психоемоційного стану працівників виправної колонії від рівня особистісного адаптаційного ресурсу є актуальним і таким, що потребує емпіричного вивчення. В статті подано теоретичний аналіз та психодіагностичне дослідження аспектів професійної адаптації, які здатні з'єднувати чинники психоемоційного стану, що впливають на адаптивні стратегії поведінки працівників колонії з різним стажем роботи. В контексті ідей про співвідношення між «Я»-базовим і «Я»-ситуаційним надано аналіз результатів дослідно-емпіричного дослідження рівня професійної і соціально-психологічної адаптації та характеристик психоемоційного стану працівників виправної колонії з різним стажем роботи. Було з’ясовано, що професійна адаптація працівника виправної колонії до умов виробничої діяльності виступає вагомим показником його результативності праці, а її рівень призводить до низки зрушень, які пов’язані із набуттям стажу роботи. Підкреслюється, що молоді працівники (маючи стаж до 3 років), в перші роки трудової діяльності мають знижений особистісний адаптивний потенціал, який впливає на їх психоемоційний стан. Натомість, працівники виправної колонії із більшим стажем роботи характеризуються вищим рівнем реалізованості адаптаційного потенціалу, здатністю до емоційного самоконтролю в різних ситуаціях діяльності установ покарань, більш вираженими комунікативними здібностями, зниженими показниками фрустрації та тривожності.

Посилання

Чайкіна Н. О. Вплив «Я»-базового і «Я»-ситуаційного на адаптивну стратегію особистості / Наталія Чайкіна. Психологія і особистість. 2013. 1(3). С. 45–58.

Чайкіна Н. О. Модель адаптивної стратегії фахівця / Наталія Чайкіна. Психологія і особистість. 2017. № 2 (12). С. 310–318.

Левенець А. Є. Базові моделі копінг-поведінки та механізми психологічного захисту працівників Державної кримінально-виконавчої служби / А. Є. Левенець. Проблеми сучасної психології. 2014. Вип. 24. С. 454–466.

Чичуга М. М. Профілактика деструктивних психічних стані в працівників соціально-психологічної служби установ виконання покарань України : дис. … канд. психол. наук: 19.00.06 / Чичуга Марина Михайлівна. Х., 2016. 265 с.

Гошовський Я. Ресоціалізація депривованої особистості : монографія / Я. Гошовський. Дрогобич : Коло, 2008. 480 с.

Дєніжна С. О. Психологічні особливості виявів негативних емоційних станів у працівників пенітенціарної служби в екстремальних ситуаціях / С. О. Дєніжна. Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби. К., 2014. № 2 (6). С. 108–115.

Кушнірова Т. В. Професійно-психологічна підготовка працівників ДКВС щодо нейтралізації негативних психічних станів та профілактики суїцидальної поведінки / Т. В. Кушнірова. К. : «МП Леся», 2014. 60 с.

Макогончук Є. С. Психологічні особливості міжособистісної комунікації в умовах пенітенціарного закладу/Є. С. Макогончук. Психологічні перспективи. 2019. №21. С. 146–154.

Тімченко О. В. Психологічний аналіз екстремальних ситуацій у професійній діяльності працівників Державної кримінально-виконавчої служби України / О. В. Тімченко. Право і безпека. 2019. №71 (4). С. 25–34.

Фурман А. В. Психодіагностика особистісної адаптованості : Наукове видання / А. В. Фурман. Тернопіль : Економічна думка, 2000. 197 с.

Ятчук М. С. Проблема девіантної поведінки у працівників державної кримінально-виконавчої служби України. / М. С. Ятчук. Актуальні проблеми психології. 2018. Том ХІ. Випуск 16. С. 245–255.

Burke Vonald J. Work-family Stress, Conflict, Coping, and Burnout in Police Officers // Stress Medicine. Vol. 9. 1993. P. 171–180.

Tschiedel RM, Monteiro JK. Pleasure and suffering in the work of penitentiary officers. Estud Psicol. 2013. Vol. 18(3). Р. 527–535.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-13