ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ З УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.5

Ключові слова:

житлово-комунальне господарство, кластер, стратегічне управління, збалансована система показників, перспективи розвитку, проєкт, фази життєвого циклу проєкту

Анотація

Стаття присвячена розв’язанню актуальної наукової проблеми управління стратегічним розвитком житлово- комунальної сфери міста у повоєнний період та в умовах європейського інтеграційного процесу України. Доведено, що однією з найбільш ефективних організаційних форм розвитку житлово-комунального господарства міста є створення кластеру, при чому учасниками кластера разом із комунальними підприємствами та установами мають бути і приватні підприємства, що забезпечить залучення приватного капіталу до вирішення соціально-комунальних проблем міста. Проте, метою бізнес-діяльності кожного приватного підприємства, що буде входити до кластеру, є отримання доходу, тому прогнозовано, що керівники цих підприємств будуть ставити за першочергові завдання досягнення позитивних фінансових результатів господарської діяльності своїх підприємств, нехтуючи іншими аспектами, такими, як перспективи довгострокового розвитку, створення комфортних умов праці персоналу, впровадження інноваційних технологій, завоювання позитивного ставлення споживачів тощо. Як наслідок, після перших успішних кроків з розви- тку ЖКГ міста можливе гальмування процесів і недосягнення встановлених стратегічних цілей – вихід на європейський рівень якості та ефективності функціонування житлово-комунальної галузі. Для прив’язки оперативних цілей кожного учасника кластеру до стратегічних цілей розвитку ЖКГ міста в цілому запропоновано застосування такого управлінського інструменту, як збалансована система показників. Система операційних цілей кожного підприємства – учасника кластеру – структурується по перспективах «фінанси», «клієнти», «внутрішні бізнес-процеси», «навчання та розвиток персоналу», що дозволить враховувати основні аспекти діяльності підприємств житлово-комунальної сфери у довгостроковому періоді, а також перевести встановлені стратегічні цілі у кількісні показники, тобто зробити їх більш зрозумілими для менеджменту і співробітників підприємств. Збалансована система показників є відносно інноваційним інструментом для менеджменту українських підприємств житлово-комунальної сфери, тому необхідно приділити особливу увагу розробленню детального механізму його впровадження, який доцільно інституціоналізувати у формі окремого організаційного проєкту.

Посилання

Шаров, Ю. П. (2001). Стратегічне планування в муніципальному менеджменті: концептуальні аспекти. Київ : Вид-во УДАУ. 302 с.

Безус, В.О. (2022). Кластерний підхід як інструмент управління розвитком житлово-комунальної сфери міста. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. № 4.

Про затвердження Стратегії розвитку житлово-комунального господарства на 2022–2027 роки : проєкт Розпорядження Кабінету Міністрів України. (2021). URL: https://is.gd/xYiENP.

Drucker, P.F. (1964). Managing for Results: Economic Task and Risk-taking Decisions, Harper & Row, New York, NY.

Drucker, P.F. (1999). Management Challenges for the 21st Century, HarperCollins, New York, NY.

Безус, В.О. (2022) Енергетичний менеджмент як інструмент підвищення ефективності функціонування господарського комплексу міста. Стратегія сучасного розвитку України: синтез правових, освітніх та економічних механізмів : колективна монографія / за заг. ред. професора Г. В. Старченка. Чернігів : ГО «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій». 2022. С. 50–66.

Kaplan R.S., Norton D.P. (2001). The Strategy-focused Organization. Harvard Business School Press. № 22. 416 p.

Kaplan, R. S., Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Boston: Harvard Business School Press, 322.

Kaplan, R. S., Norton, D. P. Balanced Scorecard (BSC): Answers to Frequently Asked Questions. Harvard Business Review 70. № 1. P. 71–79.

Olve N.-G., Roy J., Wetter M. (1999). Performance Drivers: A practical guide to using the Balanced Scorecard. New York: John Wiley and Sons. 374 p.

Розробка і впровадження збалансованої системи показників (BSC). – URL: https://finconsult.com.ua/uk/rozrobka-i-vprovadzhennya-zbalansovanoi-sistemi-pokaznikiv-bsc/

Шпиг, Ф. І. (2006). Забезпечення виконання фінансової стратегії банку за допомогою системи збалансованих показників ефективності. Вісник Української академії банківської справи. № 1(20). URL: https://is.gd/MF4be5

Пан, Л. В. (2003). Збалансована система показників (balanced scorecard – BSC) як інструмент ефективного управління стратегією організації. Наукові записки НаУКМА. Серія: Економічні науки. 2003. Т. 21. С. 56–63. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8532?show=full

Програмний продукт для створення систем збалансованих показників BSC Designer. Загальна інформація. URL: https://is.gd/LkfMwm

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ