УПРАВЛІНСЬКИЙ ДОСВІД ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ВИЩОЇ ШКОЛИ НІМЕЧЧИНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.3

Ключові слова:

державна гуманітарна політика, етап, Німеччина, система вищої школи, управлінський досвід, сфера, модернізація освіти

Анотація

У статті визначено, що сучасна німецька державна гуманітарна політика обумовлена низкою причин, серед яких, на сьогодні, на перше місце виходять прискорені темпи економічних та технологічних змін у державі, соціальні та демографічні зміни в країні. Звідси недостатність молодих високопрофесійних фахівців у різних секторах економіки, кадровий голод і, висока конкурентність за висококваліфіковані кадри на ринку людських ресурсів Німеччини. Натомість, значно змінилися вимоги сучасного покоління, створивши оновлену соціально-економічну формацію з молодих високопрофесійних фахівців, орієнтованих на самореалізацію, проектну роботу, і навіть нові сучасні кошти комунікації. Обґрунтовано, що процес інтеграції державної системи вищої освіти до загальноєвропейського освітнього простору на прикладі співпраці міждержавних закладів вищої освіти нашої держави та Німеччини, аналізується їх роль у підтримці високого статусу вітчизняної освіти та науки, у підвищенні їх конкурентоспроможності та відповідності сучасним європейським стандартам. Ці фактори спонукали владу скерувати освітню політику країни на пошук цілеспрямованих та інноваційних кадрових рішень та звернули увагу на створення ефективної державної гуманітарної політики, спрямованої на вирішення соціально-орієнтованих проблем у сфері освіти та орієнтацію свідомості соціуму на безперервне навчання та підвищення кваліфікації професійного рівня. З’ясовано, що Німеччина надає кожному німецькому громадянину можливість протягом усього життя безкоштовно здобути будь-яку освіту, а також підвищувати свою професійну кваліфікацію. Слід зазначити, що з моменту підписання Болонської декларації державами-членами ЄС вся європейська система вищої освіти зазнала серйозних змін. Детальні дослідження та результати реформ державної гуманітарної політики Німеччини відносять відповідність системи вищої освіти Німеччини сучасному світу, а також процес реформування системи освіти, зумовлених реалізацією Болонської декларації. Доведено, що в системі гуманітарної політики Німеччини на сьогоднішній день спостерігаються зміни в реалізації тенденцій формування академічної свободи як головного принципу вищої освіти Німеччини, спрямованої на реалізацію студентами самостійної наукової роботи та наукових досліджень. У зв'язку з цим, у дослідженнях йдеться про протиріччя між німецькими університетами та Болонським процесом у вигляді комерціалізації системи вищої освіти, де наукове дослідження відійшло на другий план та визначило перевагу фактичних, а не дослідницьких знань.

Посилання

Клімова Г. П. Якість вищої освіти: європейський вимір. Вісник Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2016. № 1. С. 203–210.

Кравець В. Актуальні проблеми та завдання вищої школи у світлі нового Закону України «Про вищу освіту». Україна–Європа–Світ: міжнар. зб. наук. праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. 2014. Вип. 14. С. 15–27.

Лисиця Н. М., Притиченко Т. І., Гронь О. В. Перспективи маркетингу економічних освітніх послуг в Україні. Економіка розвитку. Серія: Механізм регулювання економіки. 2017. Вип. 1 (81). С. 5–15.

Лошицька О. Л. Майстер-клас у системі роботи з педагогічними кадрами: методичний посібник. Ірпінь, 2015. 40 с.

Лук’янова Л. Б. Зміст інтегративно-рольової позиції педагога – андрагога у зарубіжній науковій думці. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2013. Вип.7. С. 257–266.

Матюх С. Інтернаціоналізація та транснаціоналізація діяльності вищих навчальних закладів на світовому ринку освітніх полуг. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. Вип. 36. Ч. 1. Т. 1. В-во ЧДТУ, 2014. С. 99–105.

Dirkx J., Millar K., Berquist B., Vizvary G. Draduate Student alearning Abroad: Emerging Trend? International Higher Education. 2014. № 77. Р. 14 –15.

Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M. Współczesna przestrzeń edukacyjna uczniów klas młodszych. Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka / red. J. Izdebska, J. Szymanowska. Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok, 2009. S. 171–182.

Farrugia C. A., Villarreal A. International Student Mobility in the United States. International Higher Education. 2013. № 71. Р. 17–19.

Kinser K., Lane J. The Problem with Cross-Border Quality Assurance. International Higher Education. 2013. № 73. Р. 18–20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ