ПУБЛІЧНО-СЛУЖБОВІ ВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.2

Ключові слова:

публічно-адміністративні відносини, публічне управління, публічна служба, публічні службовці

Анотація

У статті розглянуто особливості розвитку публічно-службових відносин в системі демократичного врядування в Україні. Авторка наголошує, що безпрецедентне єднання народу та влади надає державно-службовим відносинам публічного характеру, підвищує рівень відкритості та довіри в суспільстві за сучасних умов. Встановлено, що в умовах високої невизначеності демократичного політичного процесу діяльність системи управління має особливе значення: працівники органів державної влади та місцевого самоврядування покликані вирішувати соціальні конфлікти, що виникають на основі зіткнення різних соціальних інтересів, що є умовою стабільності суспільства. Доведено, що ступінь публічності служби залежить від ступеня розвитку суспільства. Необхідною умовою в рамках реалізації функцій будь-якої служби (державної, самоврядної, недержавної тощо) є нормальна взаємодія політичної влади і суспільства. Відкритість і публічність публічних осіб (суб’єктів публічного права) в межах як державної, так і недержавної служби підносяться до принципу. Показано, що будь-який вид публічних послуг повинен ґрунтуватися на балансі публічності та конфіденційності. Участь у публічному управлінні державою, а також тими організаціями, в яких вони служать, сприяє зростанню соціальної активності, що є нормою для будь-якої демократичної держави. На думку автора, з функціональної точки зору публічна служба включає в себе всі види діяльності з виконання громадських завдань, а з точки зору роботи з персоналом – всі види соціальних відносин в сфері публічної служби, існуючі між фізичними особами та власниками публічного права як роботодавця. Особливе значення в цьому контексті має питання різноманітності публічної служби у зв’язку з різноманітністю публічної та службової діяльності і різним обсягом повноважень видів публічної служби і статусом публічних службовців, тобто за змістом повсякденного виконання покладених на них повноважень.

Посилання

Біла-Тіунова Л.Р. Адміністративне право України: Навчальний посібник. 5-е вид., перероб. і доп. Одеса: Фенікс, 2011. 400.

Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина. Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). К.: Юридична думка, 2004. 584.

Бедний О. Публічно-службові відносини як складова предмету адміністративного права. Публiчне право. № 4 (24) (2016). 90–95.

Біла-Тіунова Л.Р. Публічна служба в Україні: Підручник. Одеса: Фенікс, 2009. 688.

Кодекс адміністративного судочинства України. 6 липня 2005 року № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text

Про державну службу : закон України від 10 груд. 2015 р. № 889-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19/page4

Про службу в органах місцевого самоврядування : закон України від 07 черв.2001 р. № 2493-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua

Липовська Н.А., Фаст Д.Є. 2022. Культура служіння як імператив розвитку мілітаризованої публічної служби в Україні. Публічне управління та регіональний розвиток. 18. 1101-1121. DOI: 10.34132/pard2022.18.06

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ