СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ЯК МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.1

Ключові слова:

соціальний діалог, публічне управління, соціально-економічна політика, соціально-трудові відносини, профспілки, організації роботодавців

Анотація

У статті висвітлено основні компоненти у структурі соціального діалогу, його сторони та суб’єкти, рівні, форми та предмет. Поряд з цим проаналізовано основні завдання соціального діалогу: захист соціальної справедливості; посилення демократії через надання учасникам соціального діалогу рівних можливостей у формуванні соціально-економічної політики. У дослідженні підкреслено, що соціальний діалог як інститут публічного управління відіграє важливу роль у забезпеченні участі роботодавців та працівників у формуванні й здійсненні соціально-трудової та соціально-економічної політики. Визначено функції, які соціальний діалог виконує у сфері соціально-економічних та соціально-трудових відносин. Доведено, що соціальний діалог як інститут публічного управління відіграє важливу роль у забезпеченні участі роботодавців та працівників у формуванні й здійсненні соціально-трудової та соціально-економічної політики. Підкреслюється, що соціальний діалог виступає своєрідним інструментом у забезпеченні збалансованих інтересів найманих робітників, підприємців і влади задля користі кожного із учасників діалогу та усього суспільства загалом. Це ефективний механізм забезпечення кращих умов життя та праці і більшої соціальної справедливості для працівників; підвищення якості управління в багатьох сферах; створення більш продуктивних та ефективних підприємств і галузей, а також більш справедливої і ефективної економіки; забезпечення гендерної рівності у сфері праці; формування стабільного і справедливого суспільства; досягнення соціального консенсусу між заінтересованими сторонами; сприяння гнучкості ринку праці; забезпечення демократизації соціально-економічних відносин тощо.

Посилання

Петроє О.М. Соціальний діалог у державному управлінні: європейський досвід та українські реалії: монографія. Київ: НАДУ, 2012. 304 с.

Петроє О.М. Соціальний діалог як інститут державного управління: навч.-метод. матеріали. Київ: НАДУ, 2013. 84 с.

Про соціальний діалог в Україні: Закон України від 23.12.2010 р. № 2862-VI. Дата оновлення: 27.05.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text (дата звернення: 08.09.2022).

Ващенко К.О., Колишко Р.А., Мірошниченко О.В., Петроє О.М., Трощинський В.П. Соціальний діалог у державному управлінні: навч. посіб. Київ: НАДУ, 2012. 300 с.

Декларація Міжнародної організації праці основних принципів та прав у світі праці: ухвалена Міжнародною конференцією праці на її вісімдесят шостій сесії (Женева, 18 червня 1998 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_260#Text (дата звернення: 13.09.2022).

Скуратівський В.А, Трощинський В.П., Ситник П.К. Державна політика в соціогуманітарній сфері: підручник. Київ : НАДУ, 2010. 284 с.

Гошовська В.А., Ільчук Л.І. Роль і місце держави в розбудові трипартизму і соціального діалогу: світовий досвід та Україна: навч. посіб. Київ: НАДУ, 2010. 112 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ