ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.34

Ключові слова:

розвиток; емоційний інтелект; майбутні психологи; емоції та почуття; схильність до співпереживання; управління емоціями

Анотація

У статті презентовано основні результати емпіричного дослідження особливостей розвитку емоційного інтелекту майбутніх психологів. Зазначається, що емоційний інтелект практичних психологів – це складне інтегративне утворення, яке визначається здатністю усвідомлювати, розуміти та контролювати власні емоційні стани, емоції та почуття інших у процесі міжособистісної взаємодії, що зумовлює успішність їхньої майбутньої професійної діяльності. Як з’ясувалось, найбільший вплив на розвиток емоційного інтелекту майбутніх психологів, окрім гармонійного співвідношення його компонентів (ідентифікації емоції, емоційної фасилітації, розуміння емоцій та управління емоціями), мають такі показники як ситуативна рефлексія та емпатія. Розвиток окремих його компонентів має свої особливості. Ідентифікація емоцій та їхнє розуміння обстежуваними залежить більшою мірою від ситуативної рефлексії та емпатії, а емоційна фасилітація й управління емоціями – від емоційної врівноваженості. Такі взаємозв’язки доводять, що осмислення власних емоцій і почуттів та глибоке розуміння складних емоційних комплексів інших людей пов’язане з уважністю до емоційних виявів та схильністю до співпереживання, а вміння свідомо впливати на власний емоційний стан і викликати певні почуття у оточуючих – із можливістю ефективно нейтралізувати вплив негативних емоцій. Завдяки результатам дослідження можна визначити, що для активізації розвитку емоційного інтелекту майбутніх психологів необхідно особливу увагу звернути на навчання їх навичкам управління емоціями, як власними, так і чужими, глибокого аналізу минулих ситуацій та планування майбутніх подій, розв’язанні конфліктів на основі партнерських відносин, фокусування на першочерговому вирішенні проблем і використанні емоційної підтримки оточуючих як ефективного ресурсу подолання різноманітних труднощів.

Посилання

Гаврилькевич В.К. Методи та методики дослідження особливостей емоційної саморегуляції дорослих із ішемічною патологією серця. Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Луганськ : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. № 1(21). С. 53-61.

Гоулман Д. Емоційний інтелект: пер з англ. С.-Л. Гуменецької. Харків : Віват, 2018. 512 с.

Журавльова Л.П. Психологічні основи розвитку емпатії людини: дис. д-ра психол. наук. Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Одеса, 2008. 391 с.

Таблиці функцій та критичних точок розподілу. Розподіли: Теорія ймовірностей. Математична статистика. Математичні методи в психології / Укладач : М.М. Горонескуль. Х.: УЦЗУ, 2009. 90 с.

Carroll E. Izard. Basic Emotions, Natural Kinds, Emotion Schemas, and a New Paradigm. Perspectives on Psychological Science. Vol. 2, No. 3 (Sep., 2007). Pp. 260-280.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-13