ФАКТОРНА СТРУКТУРА ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ ТА ПІДЛІТКІВ З НОРМАТИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.16

Ключові слова:

емоційний інтелект, неповнолітні засуджені чоловічої статі, підлітки з нормативною поведінкою, експлораторний факторний аналіз, шкали емоційного інтелекту

Анотація

У статті представлені результати експлораторного факторного аналізу емоційного інтелекту неповнолітніх засуджених чоловічої статі та підлітків з умовно нормативною поведінкою. Загальний обсяг вибірки, що була задіяна у даному дослідженні, складає 626 осіб. Відповідно до завдань дослідження факторну структуру емоційного інтелекту було визначено у двох групах: у групі неповнолітніх засуджених, до якої увійшла 301 особа, та у групі з 325 підлітків з умовно нормативною поведінкою – учнів загальноосвітніх шкіл. Емпіричне узагальнення сукупності задіяних у дослідженні змінних здійснювалося з використанням методу аналізу головних компонент та мінімізацією кількості змінних за рахунок максимізації дисперсії навантажень у факторах, визначення кількості яких відбувалося із застосуванням критерію Кайзера. Наведено інформацію щодо шкал психодіагностичних методик, котрі були задіяні у процедурі факторного аналізу. В результаті факторного аналізу у групі неповнолітніх засуджених було визначено п’ять факторів, котрі охоплюють 66,71% дисперсії. У групі підлітків з нормативною поведінкою виявлено чотири фактори, котрі охоплюють 74,14% дисперсії . Факторну структуру емоційного інтелекту у групі неповнолітніх засуджених утворили такі фактори: «Емоційна незрілість» (фактор 1), «Емоційна відчуженість» (фактор 2), «Емоційні механізми підтримки належності до асоціальної групи» (фактор 3) , «Емоційна соціопатизація» (фактор 4) та «Акогнітивна реактивність» (фактор 5). У факторній структурі емоційного інтелекту в групі підлітків з нормативною поведінкою виокремлено фактори: «Позитивізація емоцій» (фактор 1), «Позитивізація поведінки» (фактор 2), «Позитивізація міжособистісних стосунків» (фактор 3) та «Віртуалізація негативних переживань» (фактор 4). Здійснений у статті факторний аналіз дозволив представити емоційний інтелект як інтегративну, системоутворюючу властивість особистості, що характеризує процес самоздійснення людини, і, відповідно, визначає вектор вивчення чинників і умов, що детермінують процеси його формування і функціонування.

Посилання

Власова О.І., Березюк М.А. Теоретико-методичні засади дослідження емоційного інтелекту як інтраіндивідної властивості особистості. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2004. № 2 (7). С. 175–181.

Лящ О.П. Генеза емоційного інтелекту в юнацькому віці : монографія. Вінниця : ТОВ «Твори». 2019. 448с.

Приймаченко О.М., Євдокімова О.О. Особливості прояву емоційного інтелекту девіантних підлітків. Габітус. 2020. Вип. 12. Т. 1. С. 165-169.

Приймаченко О.М., Євдокімова О.О. Дослідження прояву емоційного інтелекту неповнолітніх засуджених чоловічої статі. Габітус. 2022. Вип. 37. С. 159-164.

Приймаченко О.М., Чириченко Ю.В. Емоційний інтелект неповнолітніх засуджених чоловічої статі у проявах емпатії, емоційної креативності та емоційного самоусвідомлення. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2021. № 9. С. 211-219.

Ракітянська Л. Сутність та зміст поняття «емоційний інтелект». The pedagogical process: theory and practice (series: pedagogy). 2018. № 4 (63). С. 35-42.

O’Connor PJ, Hill A, Kaya M and Martin B. The Measurement of Emotional Intelligence: A Critical Review of the Literature and Recommendations for Researchers and Practitioners. Frontiers in Psychology. 2019. 10:1116. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01116. URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.01116/full.

Pryimachenko O., Babii, A., Shnarevych, O., Pavlenko, O., & Rakhlis. Emotional intelligence Vs normative behavior of juvenile male convicts. Amazonia Investiga. 2021. № 10 (45), р. 131-140. URL: https://doi.org/10.34069/AI/2021.45.09.14 (Indexed in the following international databases: Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science ISSN 2322-6307.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12