ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.9

Ключові слова:

стратегічне планування, оцінка, моніторинг, державне регулювання, розвиток, територіальна громада

Анотація

У статті представлено оцінку результативності стратегічного планування як складової організаційного механізму державного регулювання розвитку територіальних громад та визначено інструменти оцінки в розрізі моніторингових індикаторів розвитку. Досліджено, що в Стратегії розвитку Сумської міської територіальної громади до 2030 року сформовано систему орієнтирів, що задають цілеспрямований рух до неухильного підвищення стійкості економіки та зростання якості життя населення громади. Встановлено: в рамках формування бази моніторингових індикаторів оцінки визначено перелік показників в розрізі яких передбачено проведення оцінки, проте відсутня конкретна взаємодія між стратегічним напрямом розвитку та оціночними індикаторами; відсутні фактичні значення показників визначених Стратегією в якості моніторингових; повністю відсутні операційні цілі орієнтовані на розвиток сільських територій; у складі оціночних показників передбачено проведення гендерного розподілу в розрізі 5 показників, проте жодної інформації в аналітичній частині Стратегії не приділено гендерним аспектам. Підтверджено значний розрив між значеннями інтегральних показників оцінки результативності стратегічних цілей: «Створення можливостей для якісного життя, розвитку творчих здібностей та продуктивної роботи мешканців» та «Створення умов повної доступності міста на локальному та міжнародному рівні», котрі були визначені на рівні 1,02 та 1,25 відповідно та значеннями інтегральних показників оцінки результативності стратегічних цілей: «Підвищення конкурентоспроможності економіки міста» та «Підвищення ефективності в управлінні» визначені на рівні 3,75. Розраховано комплексний показник ефективності стратегічного планування Сумської міської територіальної громади за 2021 р., який склав 2,44 з 5 можливих. Обґрунтовано підвищення ефективності стратегічного планування Сумської міської територіальної громади як складової організаційного механізму державного регулювання розвитку територіальних громад на 49,8%.

Посилання

Токвіль А. де. Про демократію в Америці. К. Всесвіт. 1999. 586 с.

Остапенко О. Г., Барановська Т. М. Територіальні громади як первинний суб’єкт місцевого самоврядування та реалізації муніципальної політики. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. Вип. № 10. URL: www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=909 (дата звернення 25.06.2022 р.)

Сунгуровський М. Порівняльний аналіз позицій влади і громадян України з питань забезпечення безпеки громад під час децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування. Київ : Заповіт. 2018. 60 с.

Бриль М., Врублевський О., Данчева О., Сеїтосманов А., Чубаров Е. Успішна територіальна громада: будуємо разом. Харків : Видавничий будинок Фактор. 2018. 128 с.

Довженко В. А., Войтенко А. Б., Плотнікова М. Ф. Використання європейського досвіду партисипативного управління в стратегічному плануванні розвитку територіальних громад. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. Вип. 12. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/35.pdf (дата звернення 25.06.2022 р.)

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України №280/97-ВР від 21.05.1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 25.06.2022 р.)

Про засади державної регіональної політики: Закон України № 156-VIII від 05.02.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text (дата звернення 25.06.2022 р.)

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України № 1602-III від 23.03.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14#Text (дата звернення 25.06.2022 р.)

Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів: Постанова КМУ № 932 від 11.11.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-%D0%BF#Text (дата звернення 25.06.2022 р.)

Методичні рекомендації щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад. Міністерство розвитку громад і територій. URL:https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannyaregionalnogo-

rozvitku/strategichne-planuvannya-rozvytku-terytorialnyh-gromad/metodychne-zabezpechennya/metodychni-rekomendacziyi-shhodo-poryadku-rozroblennya-zatverdzhennya-realizacziyi-provedennya-monitorynguta-oczinyuvannya-realizacziyi-strategij-rozvytku-terytorialnyh-gromad/ (дата звернення 25.06.2022 р.)

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку: Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 224 від 29.07.2002 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0224569-02#Text (дата звернення 25.06.2022 р.)

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки: Постанова КМУ №695 від 05.08.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (дата звернення 25.06.2022 р.)

Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року: Постанова КМУ № 179 від 03.03.2021 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179 (дата звернення 25.06.2022 р.)

Цілі сталого розвитку та Україна. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina (дата звернення 25.06.2022 р.)

Рішення VI сесії VIІ скликання Сумської міської ради від 24 квітня 2019 року № 4989 – МР URL: https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/2019/14086-24-kvitnia-lv-sesiia-sumskoi-miskoi-rady-vii-sklykanniai-plenarne-zasidannia.html (дата звернення 25.06.2022 р.)

Інформація про основні показники економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади за підсумками 2021 року URL: https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/ekonomichnij-i-sotsialnij-stan-mista.html (дата звернення 25.06.2022 р.)

Основні фінансові показники громад. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13835 (дата звернення 25.06.2022 р.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12