МОДЕРНІЗАЦІЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ Е-УРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.6

Ключові слова:

модель розвитку, місцеве самоврядування, цифрові трансформації, електронне урядування, цифрові трансформації

Анотація

У статті наведено розв’язання актуальної наукової проблеми удосконалення механізму модернізації розвитку е-урядування в умовах цифрових трансформацій; опрацьовано методологічні та теоретичні основи політики держа- ви у сфері публічного управління та місцевого врядування, загальні аспекти публічного управління державним еко- номічним розвитком та розвитком місцевих територіальних громад, теоретико-методологічні підходи та аспекти е-урядування; ключову роль органів місцевої влади у формуванні засад цифрового розвитку; обґрунтовано розгляд про- цесу реалізації та розвитку е-урядування в умовах інформатизації суспільства, що дає змогу дослідити концептуальні організаційні засади електронного урядування в Україні, механізм інформаційного забезпечення в умовах цифрових перетворень; розкрито особливості інституційного механізму забезпечення е-урядування в Україні на сучасному етапі розвитку, цифрові тренди еволюції е-урядування; доведено, що запровадження концепції та відповідної моделі е-урядування в рамках місцевого розвитку та цифрових трансформацій в Україні з метою розв’язання актуальних проблем публічного управління, адміністрування, розбудови територіальних громад вимагає модернізації системи розвитку забезпечення рівнів публічного управління та адміністрування, формування нових підходів до застосування підходів щодо оцінки е-урядування на регіональному рівні; запропоновано наукові підходи до аналізу питання щодо розробки механізму модернізації розвитку е-урядування в умовах цифрових трансформацій; обґрунтовано застосування модернізованої національної моделі держави з аналізом державних адміністративних та публічних послуг в Україні, в основу якої покладено принцип цифрової інклюзії (тобто вибір альтернатив розвитку (еволюції) цифрової системи публічного управління та місцевого самоврядування на підставі національних цілей змін та подолання нерівності і поліпшення якості життя людини); запропоновано застосування механізму модернізації моделі розвитку е-урядування в умовах цифрових трансформацій в Україні, яка спрямована на досягнення цілей і завдань на відповідних рівнях державної влади та управління на засадах е-урядування.

Посилання

Shevchenko О. Development of the national economic system: architecture and inclusive issues. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges : collective monograph. VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia, 2020. 309 p.

Zarubei V., Kuybida V., Kozhyna A., Vdovichena L., Varenia N. Modeling and Technology of Public Administration of Socio-Economic Security for Digitalization. International Journal of Management (IJM). 2020. Is. 11 (3). Р. 143–154.

Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : Матеріали IIІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 9–10 жовтня 2019 р.). Маріуполь ; Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2019. 405 с. URL: https://dsum.edu.ua/storage/documents/konf/Konferentsiya-2019-1.pdf (Дата звернення 02.11.2021).

Мохова Ю.Л. Розвиток електронного урядування України в умовах цифрових перетворень: монографія. Київ : ВД «Освіта України», 2021. 434 с.

Детермінанти розвитку публічного управління та адміністрування в Україні: монографія / за заг. ред. Н. С. Орлової. Харків: Право, 2020. 264 с.

Шевченко О.О., Бутов Д.О., Леонтьєв А.Л. Модернізація системи публічного управління в умовах децентралізації влади: питання цифрового та інклюзивного місцевого розвитку. Право та державне управління : зб. наук. праць. 2021. Вип. № 4. С. 96-101.

Kolupaieva I., Shevchenko O. Justification of scenarios of state regulatory policy of Ukraine. Proceedings of the International conference of Innovation in Science and Education, March 20-22, 2019, Prague Czech Republic.

Власенко Ю.Г., Кожина А.В. Формування інклюзивного місцевого розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19–20. С. 46–51.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ