РОЛЬ САМОВРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЛІКАРІВ В УПРАВЛІННІ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.4

Ключові слова:

державне управління, публічне управління, громадські організації, самоврядні організації, охорона здоров’я, органи державної влади та місцевого самоврядування

Анотація

Стаття висвітлює важливу проблематику місця самоврядних організацій лікарів, як громадських організацій, в публічному управлінні сферою охорони здоров’я в зарубіжних державах. Самоврядування є формою активного громадянства і ґрунтується на принципі субсидіарності, згідно з яким центральний орган має виконувати лише ті завдання, які неможливо виконати на місцевому рівні. Центральна влада має відігравати лише допоміжну роль, що проявляється в делегуванні управління професійною діяльністю лікарів самоврядним та саморегульованим професійним організаціям. Лікарське самоврядування є важливим елементом політичної та соціальної участі в демократичному суспільстві. Такі організації здійснюють роботу з ліцензування, сертифікації, професійної підготовки та перепідготовки, захисту прав лікарів, притягнення до відповідальності за порушення професійної етики або за непрофесіоналізм, оскільки можуть позбавляти права лікарської практики або відсторонювати від роботи на певний період часу. Всі самоврядні професійні лікарські організації/об’єднання мають організаційно-ієрархічну структуру з представництвами в регіонах, містах. Лікарські професійні самоврядні організації є відмінними від інших громадських організацій, профспілок та ін. і розглядаються як суб’єкт публічного управління, якому делеговані владні повноваження від Міністерства охорони здоров’я. Важливими є розподіл обов’язків і відповідальності між органами державної влади, лікарським товариством та професійними асоціаціями, форми їх співпраці. Органи влади залучають представників громадськості, які від імені громадськості і органу влади контролюють діяльність лікарської організації через активну участь в її діяльності.

Посилання

About Physicians’ self-governance. URL: http://www.medical-chambers.org/about_self_governance.html (дата звернення 1.08.2022).

Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки. Указ Президента України № 487/2021 від 7 вересня 2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/487/2021#Text (дата звернення 14.09.2022).

Про місцеве самоврядування. Законі України. В редакції від 03.08.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%96+#w1_1 (дата звернення 14.09.2022).

Про громадські об’єднання. Закон України. В редакції від 12.06.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17?find=1&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%96+#w1_1 (дата звернення 14.09.2022).

Cruess S. R., Cruess R. L. The Medical Profession and Self-Regulation: A Current Challenge. URL: https://journalofethics.ama-assn.org/article/medical-profession-and-self-regulation-current-challenge/2005-04 (дата звернення 1.08.2022).

Collier R. Professionalism: The privilege and burden of self-regulation. DOI: 10.1503/cmaj.109-4286 URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3470617/ (дата звернення 1.08.2022)

Ham C. The medical profession, the public, and the government. DOI: 10.1136/bmj.324.7341.838. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1122770. (дата звернення 14.06.2022)

Bauchner H., Fontanarosa Ph. B., Thompson Am. E. Professionalism, Governance, and Self-regulation of Medicine. DOI:10.1001/jama.2015.4569 URL: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2290620. (дата звернення 5.09.2022)

Jacek A., Ożóg K.PROFESSIONAL LIABILITY IN SELECTED MEDICAL PROFESSIONS. URL: https://www.kul.pl/files/565/Artykuly_naukowe/05_jacek_ozog.pdf (дата звернення 19.08.2022).

Glen E. R. Understanding Professional Self-Regulation URL: https://paramedicsofmanitoba.ca/uploaded/web/pdf/Understanding%20Professional%20Self-Regulation.pdf (дата звернення 19.08.2022).

Kuhlmann El., Allsop Ju. Professional self-regulation in a changing architecture of governance: comparing health policy in the UK and Germany. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/1645826.pdf (дата звернення 19.08.2022).

Professional self-government. Ministry of Health of Poland Ministry of Health of Poland. URL: http://www.archiwum.mz.gov.pl/en/healthcare-system/health-personnel-and-training/physicians-and-dentist-practitioners/professional-self-government/ (дата звернення 19.08.2022).

Сила лікарського самоврядування. URL: https://www.evromed.org.ua/ua/sila-likarskogo-samovryaduvannya.

What is Self-Regulation? URL: https://ssmlt.org/site/legislation/selfregulation?nav=sidebar (дата звернення 24.08.2022).

Orientation Manual for Public Representatives on Self-Regulating Health Profession Councils. URL: https://www.ehealthsask.ca/forms/Forms/Orientation-Manual-for-Public-Representatives-2020-Updated-May-2022%20%281%29.pdf (дата звернення 24.08.2022).

About the German Medical Association. URL: https://www.bundesaerztekammer.de/weitere-sprachen/english/german-medical-association/ (дата звернення 24.08.2022).

PROFESSIONAL ASSOCIATIONS. CZECH MEDICAL CHAMBER, ITS ROLE AND IMPORTANCE. URL: https://en.lf1.cuni.cz/professional-associationss (дата звернення 24.08.2022).

About the AMA. URL: https://www.ama.com.au/about (дата звернення 24.08.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ