ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.2.16

Ключові слова:

господарська діяльність, дерегуляція, бізнес-середовище, дозвільна система, інвестиційна привабливість.

Анотація

Одним із фундаментальних елементів створення сприятливого бізнес-середовища в Україні є дерегуляція господарської діяльності, тобто максимальне спрощення співпраці бізнесу та влади, формування вільного ринку, прозорої дозвільної системи та партнерських відносин із органами державного регулювання та нагляду. Створення систем єдиного вікна, систем електронного управління дозвільними послугами є важливою складовою скорочення адміністративного тиску на бізнес, а ті країни ЄС, котрі не здатні забезпечити необхідні умови суттєво втрачатимуть в показниках привабливості для бізнесу та капіталу. На сьогодні в Україні на тлі суцільної діджиталізації, з одного боку, дозвільні процедури для суб’єктів господарювання суттєво спрощені та навіть є доступнішими ніж в окремих країнах ЄС. Країни ЄС по різному проходили свій шлях формування сучасного регуляторного поля ведення господарської діяльності, набули різноманітного досвіду та адаптували своє нормативне середовище до сучасного глобалізованого ринку. У статті розглянуто основні особливості регуляторної політики ЄС вцілому та окремих її країн. Автором розкрито основні шляхи дерегуляції, що використовуються в країнах ЄС. Висвітлено способи реалізації та наслідки дерегуляції господарської діяльності в окремих країнах ЄС, охарактеризовано найбільш вдалий для використання досвід окремих країн. В результаті вдалося виокремити ті реформи в сфері дерегуляції господарської діяльності, що можуть стати найбільш ефективними в Україні в найближчій перспективі. Досвід країн ЄС є неоціненним інформаційним посібником для України в частині дерегуляції господарської діяльності. Реформи, що були проведені в Хорватії та Польщі є тими покроковими інструкціями, котрі дозволять здійснити дерегуляцію бізнесу в Україні радикально, безболісно та з максимальною ефективністю.

Посилання

Акт малого бізнесу для Європи (A Small Business Act for Europe). URL : http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ.do?uri=COM:2011:0078:FIN:en:PDF (дата звернення: 20.02.2022).

Джабраілов Р. А., Новікова В. С. Правові засади державної політики у сфері дерегуляції господарської діяльності. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 6. С. 93–95. URL : http://lsej.org.ua/6_2016/27.pdf (дата звернення: 20.02.2022).

On services in the internal market: Directive of the European Parliament and of the Council 12/12/2006. Official Journal of the European Union L. 376/36. URL : http: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006L0123

What Is the Regulatory Guillotine. URL: http://regulatoryreform.com/regulatory-guillotine/

Проведення дерегуляції в країнах Європи та в Україні. Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром USAID. URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29429.pdf

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000829/O/D20130829.pdf

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000768/O/D20140768.pdf

Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020». URL : http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/5/2015

Розпорядження від 16 грудня 2015 р. № 1406-р «Про затвердження плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу «Ведення бізнесу». URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1406-2015-%D1%80

Дерегуляція та розвиток підприємництва. URL: http://reformsguide.org.ua/ua/analytics/deregulation-andentrepreneurship- development/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 7 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 7.1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ