ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТОРУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОУПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Костянтин Миколайович Гавриленко
  • Ірина Валеріївна Юхно
  • Віталій Володимирович Баштанник

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.2.1

Ключові слова:

держава, державне управління, європейські цінності, Конституція України, конституційні зміни, конституційна реформа, правова держава

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретико-методологічних засад, тенденцій та особливостей інституціональних засад публічноуправлінської діяльності в умовах конституційного реформування. У статті обґрунтовано виокремлення етапів розвитку суспільних відносин в системі конституційного реформування, розкрито інституціональні й теоретичні засади трансформаційного процесу в державному управлінні, розроблено класифікацію особливостей конституційного реформування в контексті модернізації державного управління в Україні. Систематизовано сучасні підходи до формування комплексного алгоритму реалізації демократичних засад конституційного реформування. Розкрито сутність сучасних тенденцій формування інституціональних засад трансформаційного процесу у системі публічного управління в контексті децентралізації влади в Україні. Розроблено і запропоновано авторську теоретичну концепцію конституційного реформування як взаємовпливу трансформаційних чинників у системі державного управління в Україні, сформульовану на основі традицій державноуправлінських реформ, європейському досвіді публічноуправлінської діяльності, У статті представлено концептуальні засади аналізу конституційного змісту реформування державного управління як самостійний напрям у сучасній системі публічного управління. На цій основі визначено та обґрунтовано принципи та методологічну основу такого аналізу, визначено суб’єктну базу реформування, конкретизовано сутність та складники інституціонального реформування. Досліджено методологічні засади та теоретичні аспекти ініціювання, становлення та формалізованого закріплення конституційних змін в публічноуправлінській діяльності. Охарактеризовано загальний процес формування спеціальних механізмів реформування публічного управління та впливу на таких процес системних конституційних реформ. Доведено, що загальний алгоритм конституційних змін потребує стратегічного розуміння наслідків конституційного реформування, врахування зовнішніх чинників впливу на процес реформування, збереження наріжних конституційних принципів, дотримання загальносвітових трендів на пріоритетність забезпечення громадських, політичних, економічних і соціальних прав людини. Базовими засадами конституційних змін визначено удосконалення національного законодавства, забезпечення громадсько-політичного схвалення конституційних реформ. Встановлено, що раціональний зміст конституційного реформування потребує відповідного юридичного наповнення, трансформації системи органів державної влади та місцевого самоврядування, раціоналізації механізму державно-приватного партнерства, а також політико-ідеологічного наповнення змісту реформування.

Посилання

Парсонс Т. Система современных обществ. М. : Аспект Пресс, 1998. 270 с.

Парсонс Т. О структуре социального действия. М. : Академический Проект, 2000. 880 с.

Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения. Альманах «Thesis». Т. 1. Вип. 2. 1993. С. 94–122.

Гацуля О. М. Теоретико-методологічні засади реформи публічного управління в умовах децентралізації. Slovak international scientific journal. № 41. Vol. 2. С. 9–15.

Терханов Ф. Теоретико-методологічні засади формування національних інтересів у системі антикризового управління. Аспекти публічного управління. 2019. Т. 7. № 12. С. 135–146.

Bashtannyk V. Modern Determinants of Economic Security Management of States in Conditions of Globalization and Stability Development. International Journal of Recent Technology and Engineering. 2020. 8(4). 5641–5652. URL: http://doi.org/10.35940/ijrte.D7216.118419/

Драгомирецька Н. Соціально-гуманітарні аспекти сталого розвитку регіону. Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф. за міжнар. участю. 26 жовтня 2018 р. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. С. 5–13.

Драгомирецька Н. Теоретико-методологічні основи вимірювання ефективності комунікативної діяльності державного службовця : монографія. О. : «ВидавІнформ» ОНМА, 2006. 184 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ