Авторам

Вчені з публічного управління та адміністрування, вчені-психологи
та вчені-юристи згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Видання «Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права» безумовно підтримує цю ініціативу. Саме тому фахові журнали з публічного управління та адміністрування, психології та юридичних наук об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності. 

Наразі в період воєнного стану в Україні триває набір статей до 29 липня лише у 4 видання з публічного управління та адміністрування:

- Право та державне управління;

- Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління;

- Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування;

- Наукові праці МАУП. Політичні науки та публічне управління.

У 3 видання з психологічних наук:

- Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія;

- Габітус;

- Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки».

Та у 8 видань з юридичних наук:

- Право і суспільство;

- Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління;

- Юридичний науковий електронний журнал;

- Прикарпатський юридичний вісник;

- Науковий вісник публічного та приватного права;

- Право та державне управління;

- Юридичний бюлетень;

- Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Право.

Інформація про можливість подання статті в «Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.