Авторам

Вчені з публічного управління та адміністрування, вчені-психологи
та вчені-юристи згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Видання «Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права» безумовно підтримує цю ініціативу. Саме тому фахові журнали з публічного управління та адміністрування, психології та юридичних наук об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності. 

Наразі в період воєнного стану в Україні триває набір статей до 27 травня лише у 5 видань з публічного управління та адміністрування:

Право та державне управління

Публічне управління і адміністрування в Україні

-  Публічне управління та митне адміністрування

Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування

-  Наукові праці МАУП. Політичні науки та публічне управління

У 4 видання з психологічних наук:

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія

Габітус;

Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія

Проблеми сучасної психології

Та у 10 видань з юридичних наук:

Прикарпатський юридичний вісник

Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Юридичні науки

Juris Europensis Scientia

Право і суспільство

Науковий вісник публічного та приватного права

Юридичний науковий електронний журнал

Публічне право

Ампаро

Право та державне управління

Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право

Інформація про можливість подання статті в «Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.