ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Автор(и)

  • Ю. А. Коверко

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2020.1.8

Ключові слова:

сільськогосподарські товаровиробники, фермерські господарства, сімейні фермерські господар- ства, державна підтримка, фінансова підтримка

Анотація

У статті розглянуто правові засади державної підтримки діяльності на розвитку сімейних фермерських госпо- дарств. Досліджено напрямки, за якими здійснюється підтримка сільськогосподарських товаровиробників в Украї- ні. Встановлено, що сьогодні сімейні фермерські господарства можуть претендувати на надання їм безвідсоткових кредитів через Український державний фонд підтримки фермерських господарств, надання додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господар- ства без набуття статусу юридичної особи єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, надання державної підтримки за програмою роз- витку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. У рамках фінансової підтримки на розвиток фер- мерських господарств сімейні фермерські господарства можуть отримати часткову компенсацію вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, часткову компенсацію витрат, пов’язаних із наданими сіль- ськогосподарськими дорадчими послугами, часткову компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва; бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних угідь, спеціальну бюджетну дотацію за утримання корів молочного напряму продуктивності. Запропоновано шляхи вдосконалення підтримки сімейних фермерських господарств, серед яких – розробка та реаліза- ція програм підтримки з державного та місцевих бюджетів безпосередньо сімейних фермерських господарств, а також підтримка особистих селянських господарств під час їх трансформації в сімейні фермерські господарства, сільській молоді, яка вирішила займатися фермерством, сімейним фермерським господарствам при створенні кооперативів.

Посилання

Филюк Г., Піменова О. Зарубіжний та вітчизняний досвід державної підтримки сільськогосподарських виробників. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2015. 5(170). С. 6–10.

Купченя Л.І. Еволюція державної підтримки сільського господарства України: правовий аспект. Проблеми законності. 2017. Вип. 136. С. 126–132.

Про фермерське господарство : Закон України № 973-IV від 19.06.2003 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15#Text.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1102. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102-2004-%D0%BF#Text.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 77. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2017-%D0%BF#Text.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств : Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 106. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2018-%D0%BF#Text.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції : Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107-2018-%D0%BF#Text.

Про затвердження Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Постанова Кабінету Міністрів України № 565 від 22 травня 2019 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-2019-%D0%BF#Text.

Про Державний бюджет України на 2020 рік : Закону України від 14.11.19 р. № 294-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text.

Про затвердження розподілу коштів за бюджетною програмою КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» на 2020 рік : наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 10 квітня 2020 року № 687. URL : https://www.me.gov.ua/Ascod/List?lang=uk-UA&id=d6a26174-d0fd-406b-9c30-7a4043f04eb5&tag=SistemaOblikuPublichnoiInformatsii&fNum=687.

Проєкт Комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021–2027 роки. URL : https://loda.gov.ua/agr_prohramy.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-22