ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Автор(и)

  • Vasyl Andriyiv

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2020.1.7

Ключові слова:

Рада Європи, Європейський Союз, європейські цінності, права людини, країни-члени, Лісабонський договір, ЄКПЛ

Анотація

Рада Європи та Європейський Союз поділяють спільні цінності прав людини, демократії та верховенства права. Незважаючи на різну юридичну природу цих двох об’єднань європейських держав та виконання різних завдань та функ- цій, вони доповнюють одне одного у своїй щоденній роботі. Рада Європи об’єднує 47 європейських держав і є єдиною європейською міжурядовою організацією, яка запропону- вала визначення «Сполучені Штати Європи», спираючись на концепцію географічної близькості, культурних відносин та загальноєвропейських цінностей. Саме цей загальноєвропейський стандарт визнання цінностей Рада Європи забез- печує за допомогою розумного балансу закріплення правових стандартів у договірних та інституційних джерелах та контролю за їх виконанням, часто надаючи власну технічну та експертну допомогу. Зокрема, ця допомога перед- бачає участь інституцій ЄС. Європейський Союз розглядає загальноєвропейські цінності як ключовий елемент європейської ідентичності. ЄС часто покладається на стандарти Ради Європи при складанні проектів правових актів та угод, що стосуються 28 країн-членів. Крім того, ЄС посилається на стандарти Ради Європи та на роботу її механізмів моніторингу у від- носинах із сусідніми державами, багато з яких є країнами-членами Ради Європи. Лісабонський договір розширив діапазон роботи ЄС у багатьох сферах, у яких Рада Європи вже набула значних знань та досвіду. Він посприяв розширенню співпраці у сфері боротьби з торгівлею людьми, сексуальною експлуатаці- єю дітей та насильства над жінками. Крім того, завдяки положенням Лісабонського договору Європейському Союзу була відкрита можливість підписання ЄКПЛ.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-22