ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ У ВИВЧЕННІ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ ТА КОПІНГ-РЕСУРСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.2.24

Ключові слова:

адаптація, копінг-поведінка, копінг-ресурс, захисні механізми, подолання, стрес

Анотація

У статті розглядаються теоретичні підходи до вивчення понять «копінг-поведінка» та «копінг-ресурс». Проведений теоретичний аналіз досліджень у роботах вітчизняних і закордонних науковців. Аналізується поняття «копінг-поведінка» та «копінг-ресурс». Копінг-поведінка – поведінка, яку використовує людина для подолання стресо- вої ситуації. Поняття об’єднує емоційні, когнітивні та поведінкові стратегії, які використовуються, щоб впоратися із складними ситуаціями буденного життя. Дослідження долаючої (копінг) поведінки як суттєвої складової частини адаптивної соціальної поведінки актуально у зв’язку із триваючою у нашому суспільстві соціальною нестабільністю, існуванням суперечливих, негативних тенденцій розвитку (таких як злочинність, насильство, безробіття, військовий конфлікт, пандемія та ін.). Науковцями встановлено, що фізичне і психічне самопочуття людини залежить від вибору нею поведінкових стратегій у момент зіткнення із психотравмуючою ситуацією. Можна зробити висновок, що копінг- поведінка є індивідуальним способом взаємодії особистості зі складною, кризовою, стресовою ситуацією для знижен- ня впливу стресу. За її допомогою людина намагається подолати стресову ситуацію, використовуючи для цього різні компоненти: особистісні, ситуаційні, ресурсні. Нині у психології існує декілька підходів до вивчення копінгу. Копінг-ресурси забезпечують прояв копінг-поведінки як зрілої й адаптивної, яка позбавлена психоемоційного напружен- ня. У психології поняття «ресурс» використовується у різноманітних сполученнях: когнітивний ресурс, інтелектуальний ресурс, ресурси саморегуляції, ресурси інтеграції, ресурсні стани. Термін «копінг-ресурси» означає сукупність цінностей, запасів і можливостей індивіда, які використовуються або потенційно можуть бути використані ним у певній діяльності. Дослідники різних поглядів на вивчення проблеми ресурсів одностайні в одному: до ресурсів, належать всі психічні процеси, що дозволять вирішувати складні життєві задачі (саморегуляції, адаптації, подолання, конфлікти тощо) ефективніше.

Посилання

Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита. Психологический журнал. 1994. Т. 15, № 1. С. 3–19.

Бодров В.А. Личностная детерминация развития и преодоления психологического стресса. Современное состояние и перспективы / за заг. наук. ред. А.Л. Журавлева. Москва : Изд-во ИП РАН, 2008. 365 с.

Крюкова Т.Л. О методологии исследования и адаптации опросников диагностики совладающего поведения. Психология и практика. 2002. № 1. С. 66–72.

Пілецький В. Копінг-стретегії поведінки особистості в стресових ситуаціях. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. № 19. Ч 1. С. 185–189.

Погрібна А.О. Захисно-копінгова поведінка як чинник емоційного вигорання вчителів шкіл-інтернатів для дітей з вадами інтелекту : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Харків, 2017. 355.

Fokman S. Personal control and stress and coping processes: A theoretical analysis. J. of Personality and Social Psychology. 1984. V. 46. 765 р.

Freud A. The ego and the mechanisms of defense. New York : International Universities Press, 1966.

Golberger L., Breznitz S. (Eds.) Handbook of Stress: Theoretical and clinical aspects. New York : Free Press. A Division of Macmillan, 1993.

Haan N. (Ed.). Coping and defending. New York : Academic Press, 1977.

Lazarus R.S. The costs and benefits of denial. The denial of stress. Ed. by S. Breznitz. New York : International University Press, 1983. P. 1 - 30.

Lazarus R.S., Folkman S. Stress, appraisal, and coping. New York : Springer, 1984.

Maslow A.H. Toward a psychology of being. Princeton; New York : Van Nostrand, 1968.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28