ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ольга Олександрівна Таранова

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.1.21

Ключові слова:

віртуальний об’єкт, проблемний об’єкт, майно, право власності, Реєстр речових прав на нерухоме майно

Анотація

З розвитком економіки кількість власників та нерухомого майна постійно збільшується. Отже, зростає юридичне значення державної реєстрації прав. Наявність документа держави, у якому зареєстровано факт належності майна певній особі, значно спрощує та робить більш ефективною роботу судів та правоохоронних органів, адже перевірити факт наявності чи відсутності реєстрації значно швидше і простіше, ніж аналізувати зміст угод, оцінювати докази та робити висновки про справжні наміри сторін. У статті досліджено проблеми, які виникають у разі державної реєстрації прав на нерухоме майно та подальшої роботи з реєстром. У результаті проведеного аналізу даних проблем у діяльності Реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено зв’язок між якісною роботою Реєстру та захис- том прав власника на його майно. Оскільки від захищеності прав громадян на майно залежить стабільність еконо- мічної ситуації у країні, дане питання є актуальним. Натепер, на жаль, залишається багато проблемних аспектів, які потребують аналізу та доопрацювання як на законодавчому, так і на практичному рівнях. В умовах нестабільної економіки у зв’язку із численними забудовами та нестабільною економічною ситуацією виникла проблема недобудов у зв’язку з банкрутством компаній. Дану проблему висвітлено у статті, запропоновано механізм дій для пом’якшення ситуації на ринку нерухомого майна. Сучасне цивільне законодавство складалося століттями. Законодавство ж, яке регулює процес державної реєстрації прав, є молодим. Натепер уже впродовж декількох років система реєстрації прав на нерухоме майно зазнає змін, це призводить до численних непорозумінь, помилок та прогалин на законодавчому рівні. У статті запропоновано можливі шляхи вдосконалення системи реєстрації речових прав на нерухоме майно для забезпечення охорони власності на нерухоме майно в Україні.

Посилання

Кулинич П.Ф., Семчик В.І., Шульга М.В. Державне управління у сфері використання та охорони земельних ресурсів. Земельне право України. Академічний курс : підручник. Київ : Вид. дім «Ін Юре», 2008. 600 c.

Проблеми державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. URL: http://obljustif.gov.ua/rogatun/58157-2/(дата звернення: 09.11.2019).

Про нотаріат : Закон України, ред. від 2 вересня 1993 р. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 39. Ст. 383.

Узагальнення судової практики стосовно розгляду справ щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки). URL: https://protocol.ua/ua/uzagalnennya_sudovoi_praktiki_stosovno_rozglyadu_sprav_shchodo_dergavnoi_reestratsii_rechovih_prav_na_neruhome_mayno_ta_ih_o btyagen_(u_tomu_chisli_prav_na_zemelni_dilyanki)/ (дата звернення: 09.11.2019).

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері державної реєстрації : постанова Кабінету Міністрів України, редакція від 13 травня 2020 р. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 399.

Кримінальний кодекс України : Закон від 5 квітня 2001 р. № 2341–III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № № 25–26. Ст. 131.

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Закон України, редакція від 7 березня 2018 р. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 51. Ст. 553.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06