ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • А. М. Новак

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2020.1.3

Ключові слова:

держава, антикорупційна політика, державне управління, запобігання корупції, корупція, органи влади, система публічного управління

Анотація

У статті обґрунтовано теоретико-методологічні засади державного управління формування та реалізації національ- ної антикорупційної політики як напряму реформ в системі публічної влади. На основі систематизації основних передумов та факторів формування національної антикорупційної політики (НАП) проаналізовано сутність та форми, запропоновано змінити акценти формування національної антикорупційної політики. Визначено основні форми НАП (інституціональна взаємодія, нормативно-правова системність, організаційна структурованість, соціальна несприйнятність корупції). Кон- кретизовано особливості впливу раціональної НАП на процес реформування державного управління. Систематизовано сучасні підходи щодо впровадження зарубіжного досвіду формування національної антикоруп- ційної політики. Обґрунтовано призначення, роль та функції суб’єктів системи публічного управління національної держави, в межах якої здійснюється формування засад антикорупційної політики. Запропоновано для подальших нау- кових досліджень організаційні засади формування інтегрованої системи державного управління як основи реалізації національної антикорупційної політики.

Посилання

Василевська Т.Е. Ціннісні виміри вироблення публічної політики. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2016 Вип. 1. С. 194–206.

Новак А. Національна антикорупційна політика: теоретико-методологічні засади формування та реалізації : монографія. Дніпро : Моноліт, 2018. 360 с.

Бабенко К.А. Лазаренко С.Ж. Упорядкування правових та моральних норм в суспільстві як умова запобігання та протидії корупції. Інвестиції: практика та досвід. 2015 № 5. С. 92–95.

Новак А. Формування антикорупційних стандартів публічного управління в умовах трансформації владних відносин в Україні. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 4/1. С. 158–163.

Серьогін С. Соціальна сутність корупції в органах державної влади. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. Одеса : ОРІДУ НАДУ 2010. Вип. 2(42). С. 130–132.

Мельник М. Фактори корупції в Україні. Право України. 2002. № 5. С. 11–12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-22