МЕТОДОЛОГІЯ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и)

  • Катерина Олександрівна Сахарова

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.1.15

Ключові слова:

суїцидальна превенція, діагностика, життєстійкість, підлітки, суїцидальна поведінка

Анотація

У статті проаналізовано методологію та методи суїцидальної превенції серед учнівської молоді. Виявлено та сис- тематизовано теоретико-методологічні підстави проблеми профілактики суїцидальної поведінки підлітків. На основі систематизації педагогічного досвіду встановлено конкретні можливості психолого-педагогічної про- філактики суїциду в освітніх установах. У результаті аналізу даних про підлітковий суїцид нами було з’ясовано, що однією з основних його причин є педагогічні помилки, які як безпосередньо призводять до самогубства, так і впливають на виникнення уявлень у дітей про самогубство як про можливе рішення особистих труднощів. Для визначення можливостей психології та педагогіки в запобіганні самогубствам були вивчені чинники й етапи становлення суїцидальної поведінки: важкі життєві обставини (зовнішні суїцидогенні чинники) і особистісні особ- ливості, що детермінують характер реакції на зовнішні обставини. Етапи суїцидальної поведінки ми співвіднесли з видами превентивної діяльності та виділили: первинну профілакти- ку суїцидальної поведінки, вторинну і третинну. Первинна профілактика суїцидальної поведінки характеризується її спрямуванням на виховання особистості, здатної адекватно реагувати на життєві труднощі, перетворювати їх на ситуації саморозвитку; тобто виховання життєздатної та життєстійкої особистості. Власне педагогічна профілактика суїцидальної поведінки полягає не в усуненні її зовнішніх причин, а у вихованні особистості, здатної протистояти важким життєвим обставинам, перетворювати їх на ситуації усвідомленого саморозвитку. Визначено склад і структуру життєстійкості, розроблено на її основі діагностичний інструментарій безпечного виявлення суїцидального ризику в підлітків. Для підтвердження зворотного зв’язку життєстійкості і схильності до суїцидальної поведінки нами був проведе- ний порівняльний аналіз характеристик «суїцидальної» і життєстійкої особистостей. Обґрунтовано педагогічну систему профілактики суїцидальної поведінки на основі формування життєстійкості підлітків в умовах загальноосвітньої школи. Спочатку на основі передбачуваних умов і абстрактної моделі педагогічного об’єкта-системи була побудована теоретична модель. Потім на її основі нормативна. Дослідно-експериментальна перевірка теоретичної та нормативної моделей здійснювалася у три етапи. Перший етап (діагностичний) був присвячений визначенню рівня розвиненості компонентів життєстійкості під- літків. Формувальний етап передбачав: оформлення підлітками щоденників саморозвитку, класні години, на яких про- водились бесіди, диспути, тренінги, семінари, спрямовані на розвиток компонентів життєстійкості. Третій етап був присвячений повторній діагностиці компонентів життєстійкості підлітків, яка здійснювалася за допомогою тих самих методик, що і на першому етапі. Математична обробка результатів діагностики дозволила зафіксувати пози- тивну динаміку життєстійкості в експериментальних класах.

Посилання

Абрумова А.Г. Психология самоубийства. Социальная и клиническая психиатрия. Москва, 1996. Т. 6. С. 5–13.

Актуальні проблеми суїцидології / за ред С.І. Яковенка. Київ : РВВ КІВС, 2002. Ч. 1. 196 с.

Актуальні проблеми суїцидології / за ред С.І. Яковенка. Київ : РВВ КІВС, 2002. Ч. 2. 140 с.

Блага А.Б. Насильство в сім’ї (кримінологічний аналіз і запобігання) : монографія. Харків : ФОП Макаренко, 2014. 357 с.

Блинова О.Є. Психологічні фактори суїцидальної поведінки у підлітковому віці. Актуальні проблеми суїцидології : збірник наукових праць. Київ, 2002. Ч. 1. С. 31–33.

Вагин И.О. Психология жизни и смерти. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 160 с.

Вашека Т.В. Практичні рекомендації для проведення психокорекційної роботи з підлітками за наявності суїцидальних ідеацій. Практична психологія та соціальна робота. 2006. № 7. С. 68–72.

Вашека Т.В. Рання діагностика та профілактика суїцидальної поведінки в підлітковому віці. Практична психологія та соціальна робота. 2006. № 6. С. 64–66.

ВООЗ : кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство. URL: http://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2014/09/140905_ who_death_suicides.

Вроно Е.М. Предотвращение самоубийства. Руководство для подростков. Москва : Академический проект, 2001. 40 с.

Завадська Н.В. Проблема самогубства у підлітковому середовищі. Соціальний працівник. 2007. № 2. С. 10–12.

Загородній С.М., Якимець В.М. Характеристика саморуйнівної поведінки населення України. Україна. Здоров’я нації. 2010. № 2 (14). С. 34–39.

Керецман А.О., Рингач Н.О. Втрачені роки потенційного життя внаслідок передасної смертності в Україні : обсяг і структура. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2014. № 1 (59). С. 36–41.

Роман К. Піти з життя: в Україні зростає кількість дитячих самогубств. РБК «Україна». 12.09.2017 р. URL: https://daily.rbc.ua/ukr/show/ukraine-rastet-chislo-detskih-samoubiystv-1505233130.html.

Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів : лист Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2014 р. № 1/9–179. URL: http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/% BC(2).xls.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06