ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОУПРАВЛІНСЬКОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ І ПРАВОПОРЯДКУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.31

Ключові слова:

державна безпека, децентралізація, механізм, правопорядок, правоохоронні органи, публічне управління, регіональний рівень, територіальна організація влади, функції держави

Анотація

У статті проаналізовано формування публічноуправлінського механізму забезпечення державної безпеки і правопорядку в умовах децентралізації державної влади. Встановлено залежність формату забезпечення державної безпеки і правопорядку від перебігу сучасної реформи правоохоронних органів, особливостями правового режиму воєнного стану, посиленням впливу правоохоронних органів на реалізацію завдань функцій держави. Доведено, що проблема забезпечення державної безпеки і правопорядку набула особливої актуальності в умовах реформи децентралізації в Україні, що обумовлено зміною структури і функцій органів влади в системі державної безпеки. Наголошено, що в системі національної безпеки України важливим завданням діяльності органів публічної влади виступає реформування функцій, структури та повноважень суб’єктів управління з метою забезпечення захищеності держави, суспільства і громадян від зовнішніх та внутрішніх загроз. Встановлено, що у сучасних умовах реформи децентралізації особливого значення набуває Теоретико-методологічні засади державного управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку як цілеспрямованого впливу держави щодо захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу, законних інтересів держави та прав громадян. Доведено, що раціональна модель правової держави потребує чіткої визначеності інституту державної безпеки та правопорядку як об’єкту державного управління шляхом наукового закріплення структури, форми, методів та принципів. З цією метою у статті розкрито сутність формування концепту територіального управління правоохоронними органами на основі принципу респонсивності.

Посилання

Про національну безпеку України : Закон України від 21 черв. 2018 р. № 2469-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2469-19

Ботвінов Р. Правоохоронна функція держави: сутність та форми реалізації Публічне управління: теорія та практика : електрон. зб. наук. пр. 2016. № 1 (15). 14 с. URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/ 2016-01(15)/4.pdf (дата звернення: 20.09.2021).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року «Про Стратегію забезпечення державної безпеки»: Указ Президента України від 16 лютого 2022 року № 56. – URL: https://www.president.gov.ua/documents/562022-41377/

Право в публічному управлінні : навч. посіб. за заг. ред. В.В. Баштанника. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. 228 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 7 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 7.1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ