АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: РОЗДУМИ ПРО ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.26

Ключові слова:

Національна поліція, поліцейський, адміністративна відповідальність, дисципліна і законність, воєнний стан, адміністративні стягнення, військові адміністративні правопорушення

Анотація

Стаття присвячена висвітленню проблемних питань адміністративної відповідальності поліцейських в період дії особливого правового режиму воєнного стану. Актуальність дослідження обумовлена необхідністю удосконалення в Україні інституту адміністративної відповідальності, а також віднайдення ефективних правових інструментів для належного забезпечення дисципліни і законності особами, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів. Зроблено висновок про те, що інститут адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів потребує удосконалення за рахунок розширення кола осіб на яких поширюється дія глави 13-Б «Військові адміністративні правопорушення» Кодексу України про адміністративні правопорушення в період дії воєнного стану за рахунок включення до їхнього переліку поліцейських. Підтримано позицію, що перелік статей за порушення норм яких на поліцейських може бути накладено адміністративну відповідальність на загальних засадах має бути конкретизований із чітким закріпленням відповідних змін у статті 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Аналогічних доповнень потребує Дисциплінарний статут Національної поліції України у частині конкретизації складів дисциплінарних проступків, за вчинення яких передбачено можливість притягнення до дисциплінарної відповідальності. Актуальність запропонованих змін пояснюється тим, що відповідно до законодавства органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у виконанні завдань територіальної оборони, забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану у разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості. Тобто поліцейські можуть виступати суб’єктами вчинення військових адміністративних правопорушень.

Посилання

Кобзар О.Ф. Поліцейська діяльність в Україні: адміністративно-правовий аспект: монографія. Харків; Дніпропетровськ: Панов, 2015. 316 с.

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text (дата звернення 03.02.2023).

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (дата звернення 03.02.2023).

Мух К.Б. Види юридичної відповідальності працівників поліції. Держава та регіони. Серія: Право. 2021. № 1 (71). С. 79–86.

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення 03.02.2023).

Логвиненко Борис. Науково-практичний коментар до Дисциплінарного статуту Національної поліції України». Київ: ВД «ДАКОР» 2022. 218 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21