ФОРМИ ПРОЯВУ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ ОСОБИСТОСТІ З РІЗНИМ ЛОКУСОМ КОНТРОЛЮ В ПЕВНІ ВІКОВІ ПЕРІОДИ

Автор(и)

  • Юлія Юріївна Ільїна
  • Наталія Олександрівна Світлична
  • Дар'я Михайлівна Панченко

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.1.11

Ключові слова:

особистість, міжособистісні конфлікти, стилі поведінки в конфлікті, локус контролю, екстернальність, інтернальність, підлітковий вік, юнацький вік

Анотація

Стаття присвячена вивченню форм прояву міжособистісних конфліктів особистості з різним локусом контролю в певні вікові періоди. Форми прояву й способи розв’язання їх у підлітковому та юнацькому віці різні. Підлітковий вік – це період фізіологічного й психічного розвитку, характеризується пубертатною кризою, яка полягає в якісній зміні загального розвитку людини. Особистість юнаків і дівчат характеризується статевим дозріванням, коли підвищена збудливість змінюється емоційною стриманістю, вони усвідомлено будують свої способи спілкування, продовжують шлях удосконалення значущих якостей. Водночас напруженість у соціумі, що зростає, формування світогляду особистості, її новий соціальний статус призводять до виникнення конфліктів, вирішення яких зумовлено вмінням обирати правильний стиль поведінки в кон- фліктній ситуації, аналізувати стилі інших людей і пристосовуватися до нового соціального середовища Людина як соціалізований індивід утілює найсуттєвіші соціальні властивості, які й обумовлюють поведінку. Стійкою особливіс- тю, яка формується в процесі соціалізації, є локус контролю, який дає змогу по-різному пояснювати відповідальність за результати своєї діяльності. Увага дослідження сфокусована на таких стилях поведінки в міжособистісних конфліктах, як суперництво, комп- роміс, пристосування, співробітництво й уникання. За результатами дослідження визначено, що стиль компромісу більше виражений у юнацькому віці, а стиль пристосування – у підлітковому. Не виявлено статистично значущого взаємозв’язку між локусом контролю і стилями поведінки в конфліктах. Існують відмінності в стилях поведінки в кон- флікті в підлітковому та юнацькому віці, які не обумовлені властивостями особистості. Результати дослідження доцільно враховувати в педагогічному процесі загальноосвітніх шкіл і при викладанні дис- циплін у закладах вищої освіти.

Посилання

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология : учебник для вузов. Санкт-Петербург : Питер, 2007. 496 с.

Долинська Л.В., Матяш-Заяц Л.П. Психологія конфлікту : навчальний посібник. Київ : Каравела, 2010. 304 с.

Ложкін Г.В., Пов’якель Н.І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика : навчальний посібник. Київ : ВД «Професіонал», 2006. 416 с.

Одінцова А.М. Психологічні особливості конфліктної особистості. Соціокультурні та психологічні вектори становлення особистості : колективна монографія. Херсон : Вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2018. С. 230–252.

Скібіцька Л.І. Конфліктологія : навчальний посібник для студентів навчальних закладів. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 384 с.

Вікова та педагогічна психологія : навчальний посібник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. Київ : Просвіта, 2001. 416 с.

Столин В.В. Самосознание личности. Москва : Изд. МГУ, 1983. 247 с. URL: http://psylib.org.ua/books/stolv01/index.htm.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06