ГЕНДЕРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ В ЗАКЛАДАХ ПОЧАТКОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ЯК ВАЖЛИВИХ АГЕНТІВ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.20

Ключові слова:

гендер, гендерний підхід, гендерний дисплей, гендерна компетентність викладачів, особистість, гендерна ідентичність

Анотація

У статті наведено розв’язання актуальної наукової проблеми та обґрунтування теоретико-методологічних засад щодо організації навчальних занять з позицій гендерного підходу викладачами, а також вміння викладати навчальний матеріал в доступній формі з використанням методик оцінки засвоєння матеріалу з урахуванням статі учнів. Завдяки гендерній компетентності педагогічних працівників навчальний процес учнів відбуватиметься з урахуванням важливих індивідуально-типологічних особливостей особистості дівчат та хлопців, що істотно впливатиме на розвиток пізнавальних та творчих здібностей. Використання психолого-педагогічних технологій та відповідних джерел інформації, самоосвіта та підвищення кваліфікації педагога сприятиме більш ефективному процесу гендерної соціалізації як працівників так і особистості хлопців та дівчат. Особливість гендерного підходу викладачів в закладах початкової мистецької освіти полягає у забезпеченні вільного часу та корегуванні таких педагогічних методик та технологій, що допомагають дітям, підліткам зорієнтуватись та самореалізуватись у своєму житті, у вмінні долати перешкоди на своїй життєвій дорозі. Працюючи з викладачем в закладах початкової мистецької освіти особистість навчається розуміти точку зору інших, виявляти толерантність до несхожості на власну точку зору, прагнути реалізувати себе, відкривати та збагачувати творчий потенціал, удосконалюється вміння підпорядковувати свою поведінку в досягненні конкретних цілей, долати труднощі на шляху до них. Заклади початкової мистецької освіти з боку гендерного дисплею передбачають добровільний вибір хлопцями й дівчатами видів і сфер діяльності; орієнтацію на особистісні інтереси, потреби, здібності хлопців і дівчат; можливість визначити власний шлях освіти й виховання (хлопці й дівчата добровільно вибирають вид занять: інструмент, живопис); врахування особистого досвіду хлопців і дівчат при визначенні змісту занять і форм практичної роботи і т. д. Організація навчально-виховного процесу з позиції гендерного підходу в навчальному закладі музичного спрямування базується на створенні організаційно-педагогічних і програмно-методичних умов для особистісного розвитку та гендерної соціалізації хлопців і дівчат, вільних від жорстких гендерних стереотипів у традиційному змісті, що буде сприяти вихованню й розвитку нової особистості з необмеженими можливостями індивідуального вибору життєдіяльності й самореалізації хлопців і дівчат. Заклади початкової мистецької освіти стають осередком мотиваційного розвитку особистості, її самореалізації та професійного самовизначення. Відбувається процес входження особистості в соціальне середовище, яке полягає у засвоєнні основ спілкування, традицій, норм і зразків поведінки, системи цінностей – всього того, що визначає культуру суспільства.

Посилання

Говорун ТВ, Кікінеджі ОМ. Гендерна психологія: навч. посіб. Київ: Видавничий центр «Академія», 2004. 307 с.

Курдибаха О. М., Толкунова І. В., Петровська Т. В., Жукова Г. В., Булгакова Т. М. Основи вікової та гендерної психології: навч. посіб. Київ: Видавець Позднишев, 2021. С. 92–96.

Курдибаха О. М. Гендерна компетентність викладачів в позашкільних навчальних закладах // The 3rd International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world”(October 21–23, 2020) BoScience Publisher, Boston, USA. 2020. 642 p. – 2020. – С. 390.

Курдибаха О. М. Гендерна компетентність педагогів в мистецьких закладах. The 8 th International scientific and practical conference: The world of science and innovation (London, United Kingdom, 10–12 march, 2021) Cognum Publishing House: London, United Kingdom, 2021. Р. 404–407.

Максименко С. Д. Науково-психологічні основи формування особистості. Рідна шк., 1991. № 11. С. 27–31.

Мочнева С. В. Гендерні відношення: деякі фізіологічні та поведінкові відмінності М.: Педагогіка, 1997. 241 с.

Шматко СМ, Кресан ОД. Особливості уявлень про себе як чинник самовизначення в ранній юності. Теоретичні й методологічні проблеми сучасної психології: зб. мат. наук.-теорет. Семінару, 2018. Ніжин–Київ. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя; 2018: 117–119.

Щотка О. П. Гендерна психологія: навчальний посібник. Ніжин: Видавець Лисенко М. М., 2019. 358 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21