РОЛЬ ЛІДЕРСТВА В ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЯХ В УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.19

Ключові слова:

освітні організації, лідерський тип, менеджерський тип, гармонійний тип, організаційні зміни

Анотація

В умовах сучасного суспільства від лідерської позиції менеджера освіти залежить не тільки ефективність роботи освітньої організації, а й його задоволеність роботою та злагодженість у виконанні завдань. У статті на основі емпіричного дослідження виділено три типи менеджерів освітніх організацій за лідерською позицією: «Менеджерський», «Лідерський», «Гармонійний». Констатовано, що менше, ніж у п’ятої частини опитаних менеджерів виявився тип «гармонійний». Отримані дані свідчать про необхідність посилення розвитку лідерського потенціалу менеджерів освітніх організацій, який, на нашу думку, має «виливатися» в цілеспрямований процес формування й поглиблення відповідних якостей і навичок, який передбачає виробленню особистої вмотивованості, стійкого бажання бути лідером, розвитку професійної компетентності, аналітичності, гнучкості, передбачливості, упевненості в собі, умінні планувати й ставити мету, готовності ухвалювати рішення й брати на себе відповідальність тощо. Зазначене вказує на проблеми зі сформованістю готовності менеджерів виконувати не лише функції відповідно до своєї діяльності та професійних обов’язків, а й бути лідером у своєму колективі. Проаналізовано роль лідерства в освітніх організаціях в умовах сучасних організаційних змін. Нововведення, передбачені реформою, не повинні здійснюватися адміністративними методами, які притискатимуть ініціативу її безпосередніх виконавців. Саме тому потрібно розвивати насамперед професійні компетентності менеджерів освітніх організацій, які в умовах змін одержують додаткові повноваження, котрі вимагають лідерських якостей, відповідальності, професійної майстерності та використання інноваційних стилів управління. Результати дослідження показали необхідність впровадження спеціальної психологічної підготовки менеджерів освітніх організацій до формування лідерської позиції в умовах організаційних змін. Отримані результати можуть бути використані у практиці діяльності освітніх організацій та для психологічної підготовки менеджерів освітніх організацій.

Посилання

Бондарчук Л. В., Крамаренко К. В., Рудик Т. О. Теоретичне дослідження понять «лідерства» та «керівництва»: сутність та особливості. Молодий вчений. 2016. № 12 (39). С. 664–667.

Заболотна В.О. Основи лідерства в контексті вміння спрямувати зусилля працівників організації на досягнення мети. Психологічні основи управління персоналом : навч. посіб. Київ: Гнозис. 2021. С. 86–112.

Клочко А.О. Комплекс методик для дослідження психологічних особливостей традиційних та інноваційних стилів управління менеджерів в освітніх організаціях. Організаційна психологія. Економічна психологія. Ін-т психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2018. № 1 (12). С. 77–89.

Клочко А.О. Лідерство як модель ефективного управління освітньою організацією. Освітнє лідерство: від теорії до практики : монографія / авт. кол.; за наук. ред. В. Р. Міляєвої ; Київський університет імені Бориса Грінченка.. Київ; Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2021. С. 47–59.

Линьов К. О. Лідерство у контексті еволюції підходів до осмислення феномену в освіті. ScienceRise: Pedagogical Education. Volume 8 (4). 2016. С. 29–34.

Михайличенко В. Модель ефективного лідерства. Теорія і практика управління соціальними системами. 2018. №3. С.48-56.

Нестуля О.О., Нестуля С.І. Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХІХ століття – початок ХХ століття). Полтава: ПУЕТ, 2016. С. 12–46.

Остафійчук Т.В., Штанько Н.А. Сучасні підходи у дослідженні лідерства. Юридична психологія та педагогіка. 2016. №1(7). С. 116–126.

Романовський О.Г., Гура Т.В., Книш А.Є., Бондаренко В.В. Теорія і практика формування лідера. Харків, 2017. С. 57.

Романовський О.Г., Пономарьов О.С., Лаврентьєва А.О. Психологія управління. Харків, 2001. 161 с.

Яценко О.М. Формування лідерських якостей майбутніх менеджерів у процесі психолого-педагогічної підготовки. Тернопіль. 2016. 276 с.

Bolman Lee G., et al. Reframing organizations. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2017. 499 P.

Francis D. Exploiting agility for advantage: A step-by-step process for acquiringorganizational agility. Berlin, Germany: De Gruyter. 2020.

Lumby J. Distributed leadership and bureaucracy. Educational Management, Administration and Leadership. 2019. №47(1). РР. 1–15.

Mescon M.Kh., Albert M., Hedouri F. Fundamentals of Management. M.: Williams, 2016. 672 p.

Shtuler I., Cherlenyak, I., Domyshche-Medyanik A., Voitovych S. Con-ditions of formation and stimulation of the activators of innovative development of Ukraine. Problems and perspectives in management, 2017. 15, Iss. 4. РР. 150–160.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21