СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ІМПЕРАТИВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.16

Ключові слова:

національна безпека, війна, органи місцевого самоврядування, публічне управління, регіон, держава

Анотація

У статті досліджено діяльнісний підхід щодо стратегії забезпечення державної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану. Увагу приділено вивченню регіонального аспекту управління соціальним захистом внутрішньо переміщених осіб. Об’єктом дослідження є Дніпропетровська область, яка прийняла найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб від початку збройної агресії російської федерації (2014 рік) по теперішній час. З’ясовано, що питання практичної реалізації заходів щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб впроваджуються на різних рівнях управління: міжнародному, загальнодержавному, регіональному та місцевому. Встановлено, що ефективним інструментом соціального захисту внутрішніх мігрантів на міжнародному та національному рівні управління, включно з регіональним та місцевим рівнями управління, є розробка та реалізація цільових програм. Визначено, що у Дніпропетровській області реалізується щонайменше три регіональних програми, зміст яких включає заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Охарактеризовано основні напрямки реалізації міжнародної допомоги в рамках соціального захисту внутрішньо переміщених осіб на національному та регіональному рівні управління. Досліджено зміст Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (2014) та Указу Президента України «Стратегія забезпечення державної безпеки» (2022). Визначено, що діюча законодавча база з питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб побудована на принципах диверсифікації повноважень між суб’єктами публічного управління. Наголошено на необхідності розбудови ефективної взаємодії держави, місцевого самоврядування та громадськості у розбудові ефективної системи соціального захисту внутрішньо переміщених осіб на засадах співпраці та партнерства.

Посилання

Про введення воєнного стану в Україні: указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/22. https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: закон України від 20.10.2014 № 1706-VII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text

Офіційний сайт Міжнародної Організації з Міграції (МОМ). https://ukraine.iom.int/uk/dani-ta-resursy

Стратегія національної безпеки України «Безпека людини – безпека країни»: указ Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020?find=1&text=%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1#Text

Стратегія людського розвитку : указ Президента України від 2 червня 2021 року № 225/2021. https://www.president.gov.ua/documents/2252021-39073

Балуєва О.В., Аракелова О.І. Шляхи вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб: міжнародний досвід. http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=929

Семигіна Т. Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб. https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Semigina_2015_1.pdf

Солодько Андрій. Захист соціально-економічних прав ВПО: першочергові завдання для України. https://cedos.org.ua/system/attachments/files/000/000/045/original/CSR_IDP.pdf

Конституція України : Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. : із змінами. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Офіційний сайт Мінреінтеграції. https://www.minre.gov.ua/news/kilkist-vnutrishno-peremishchenyh-osib-vpov-ukrayini-perevyshchyla-8-mln-lyudey-zvidky-y-kudy

Офіційний сайт Дніпропетровської обласної ради. https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/50500/dnipropetrovschina-vzhe-prihistila-bilsh-nizh-300-tisyach-pereselenciv

Регіональні програми. Дніпропетровська обласна рада. https://oblrada.dp.gov.ua/region-programmes/

Khozhylo, I et al. Local self-government in the focus of the medical reform in Ukraine: analysis of powers // TERUM. Vol. 15. Issue 2 2020.URL:http://um.ase.ro/no152/2/pdf

Рагімов Ф., Баштанник В. Формування концептуальних засад механізмів державного управління регіональним розвитком територій в умовах децентралізації. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права, № 2, 2021. DOI https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.2.3

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО П