СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ В РАМКАХ РЕФОРМОВАНОЇ ПОЛІТИКИ ЗГУРТОВАНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ: НОВІ ПРІОРИТЕТИ ТА ВИКЛИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.14

Ключові слова:

розумна спеціалізація, смарт-спеціалізація, регіон, ЄС, стратегія, стратегічне планування, регіональний розвиток, місцевий розвиток, публічне управління

Анотація

У статті визначено, що Європейський Союз активно поширює та впроваджує у практику розроблення стратегій розвитку регіонів підхід смарт-спеціалізації, який став ключовим елементом інноваційного плану «ЄС 2020» (Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth) і сприяє формуванню регіональних стратегій нової якості. Зазначений підхід є визнаним і широко апробованим у Європейському Союзі – понад 180 європейських регіонів і 19 країн використовують його, щоб визначити свої сильні сторони та можливості. Акцентовано на тому, що Політика згуртованості ЄС стала першовідкривачем у відповіді на «коронавірусу кризу», а також є першим кроком у доопрацюванні законодавчої бази ЄС на наступний період. За Новою політикою згуртованості (New Cohesion Policy) інвестиції ЄС у 2021–2027 рр. будуть стимулювати п’ять основних цілей: більш «смартизована» Європа (Smarter Europe – 1); зеленіша Європа без вуглецю (Greener, carbon free Europe – 2); більш пов’язана мережами Європа (More Connected Europe – 3); Більш соціальна Європа (More Social Europe – 4); Європа, ближча до громадян (Europe closer to citizens – 5). Інвестиції у регіональний розвиток за New Cohesion Policy будуть зосереджені на цілях 1 і 2. На ці пріоритети буде спрямовано від 65% до 85% ресурсів ЄФРР (The European Regional Development Fund, ERDF) та Фонду згуртованості (Cohesion Fund, CF). За результатами вивчення програмних документів показано, що пакет фінансових стимулів з бюджету ЄС на реалізацію визначених цілей сягає 2,018 трлн Євро в поточних цінах (1,8 трлн Євро в цінах 2018 р.). Він складається з довгострокового бюджету ЄС на 2021–2027 рр. у розмірі 1,211 трлн Євро (1,074 трлн Євро в цінах 2018 р.), доповненого 806,9 млрд Євро (750 млрд Євро в цінах 2018 р.) через NextGenerationEU, що являє собою тимчасовий фінансовий інструмент для відновлення економіки ЄС. Викладені у статті матеріали є основою для подальших досліджень щодо вивчення можливостей адаптації та інкорпорування європейського підходу смарт-спеціалізації у вітчизняну практику стратегічного планування на регіональному та місцевому рівнях.

Посилання

European Commission. Communication from the Commission Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, 3.3.2010 COM(2010). 2010. URL: https://cutt.ly/f98cSoX

What is Smart Specialisation? Smart Specialisation Platform : web-site. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-we-do (access date 29.08.2022).

Smart Specialisation Platform : web-site. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home (access date 05.09.2022).

Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лист. 2015 р. № 931. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-п/ed20181117#n76 (дата звернення: 11.09.2019).

Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лист. 2015 р. № 932. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-п/ed20181117#n63 (дата звернення: 11.09.2019).

Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації : Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 бер. 2016 р. № 79. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0632-16/ed20190212#n188 (дата звернення: 11.09.2019).

Для розвитку українських регіонів використовуватимуть інструменти Смарт Спеціалізації. Децентралізація дає можливості : веб-сайт. 07.09.2018. URL: https://decentralization.gov.ua/news/9614 (дата звернення: 11.09.2022).

Українські регіони визначать свої конкурентні переваги та зможуть отримати доступ до додаткового фінансування ЄС. Укрінформ : веб-сайт 12.09.2018. URL: https https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2536282-ukrainskiregioni-zalucatimut-finansuvanna-z-evrosouzu-mert.html (дата звернення: 11.09.2019).

Смарт-спеціалізація в Україні : веб-сайт проєкту Розвиток інноваційної інфраструктури та вдосконалення інноваційної політики регіонів України на основі «розумної спеціалізації». URL: https://www.innopolicy.info/(дата звернення: 11.09.2022).

Відбулося обговорення на тему: «Смарт Спеціалізація в Україні: пів року після прийнятих обласних стратегій розвитку». Український інститут міжнародної політики : веб-сайт. 30.07.2020. URL: http://www.uiip.org.ua/відбулося-обговорення-на-тему-смарт-с/ (дата звернення: 11.09.2022).

Паралельні світи смарт-спеціалізації – чи можливо та як їх зблизити. INDUSTRY4UKRAINE «Асоціація Підприємств Промислової Автоматизації України» : веб-сайт. 17.12.2020. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25853/1/65-362-366.pdf (access date 05.10.2022).

Смарт-спеціалізація в Україні – якою має бути цільова модель. INDUSTRY4UKRAINE «Асоціація Підприємств Промислової Автоматизації України» : веб-сайт. 07.02.2021. URL: https://www.industry4ukraine.net/publications/smart-speczializacziya-v-ukrayini-yakoyu-maye-buty-czilova-model/ (access date 05.10.2022).

Белявцева В. В., Хрипунова Д. М. Ключові виклики реалізації стратегії смарт-спеціалізацій в Україні. Розвиток підприємництва в Україні : безпека здійснення господарської діяльності : матеріали круглого столу. URL: http://ndipzir.org.ua/conference/2018/12/14/Beliavtseva_ Khrypunova.pdf

Бжуска Я., Пика Я. Розумна спеціалізація регіону. Вісн. нац. ун-ту «Львівська політехніка». Логістика. 2012. № 749. С. 362–366. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25853/1/65-362-366.pdf

Возняк Г. В. Теоретико-методологічні аспекти формування моделі смарт-спеціалізації регіонів України. Регіональна економіка. № 2. 2021. С. 27–36. URL: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-2-3

Горблюк С. Процес розробки стратегії формування регіональної інноваційної системи. Evropský politický a právní diskurz. 2017. Svazek 5. 2. vydání. Р. 48–53.

Грошев С. В. Управління smart-спеціалізацією фермерських господарств як стратегічній напрям підвищення ефективності використання земельних ресурсів. Український журнал прикладної економіки. 2018. Т. 3. № 2. С. 217–225.

Дунаев І. В. Ціннісні цілі модернізації регіональної економіки крізь призму принципу «розумної спеціалізації». Аналітика і влада. 2014. № 9. C. 260–266.

Ємельянов В. М., Козлова Л. В. Особливості реалізації концепції smart-спеціалізації в Україні. Публічне управління та регіональний розвиток. 2019. № 6. С. 777–801. DOI:10.34132/pard2019.06.04.

Залуцький І. Р. Інституційно-правові засади впровадження смарт-спеціалізації в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2019. Вип. 5 (139). C. 3–14. URL: http://ird.gov.ua/sep/sep20195(139)/sep20195(139)_003_ZalutskyyI.pdf

Іщук С. О. , Созанський Л. Й. Критерії вибору напрямів смарт-спеціалізації регіону (на прикладі Харківської області). Регіональна економіка. 2021. № 3. С. 46–56. URL: http://re.gov.ua/re202103/re202103_046_IshchukSOSozanskyyLY.pdf

Косенкова Т. В. Перспективи розвитку SMART-спеціалізації у Харківській області. Соціальна економіка. 2017. Вип. 53 (1). С. 76–80.

Матюшенко І. Ю. Європейський досвід розробки стратегії розвитку регіональної інноваційної системи на основі смартс пеціалізації регіонів. Регіональні інноваційні ініціативи: завдання та шляхи вирішення : зб. наук. пр. за матеріалами круглого столу, 5 квітня 2019 р., м. Харків. Харків : НДІ ПЗІР НАПрН України, 2019. C. 77–84. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2019/05.04.19/05_04_2019-77-84.pdf

Сорока М. А. Інструменти реалізації регіональних стратегій у Європі: особливості та виклики для України. Стратегія сучасного розвитку України: синтез правових, освітніх та економічних механізмів : колективна монографія ; за ред. Г. В. Старченко. Чернігів : ГО «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», 2022. С. 164–177. URL: https://doi.org/10.54929/monograph-12-2022-04-01.

Сорока М. А. Смарт-спеціалізація у стратегічному плануванні на регіональному та місцевому рівнях: витоки підходу та перспективи для України. Аспекти публічного управління. 2019. Т. 7. № 8. С. 20–29. DOI: 10.15421/151938

Федяєва М. С. «Розумна» спеціалізація як інструмент трансформації національної економіки (теоретичний аспект). Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 26 (1). С. 87–92.

Яцюк О. С. Смарт-спеціалізація розвитку регіону як важливий напрям підвищення його конкурентоспроможності та інноваційної активності. Наук. вісн. Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2018. № 2. С. 54–60. URL: http://elar.nung.edu.ua/bitstream/123456789/7015/1/54.pdf

Єгоров І. Ю., Бажал Ю. М., Хаустов В. К., Черненко С. М. та ін. Формування «розумної спеціалізації» в економіці України : колективна монографія / за ред. : І. Ю. Єгорова ; НАН України, ДУ «Ін-т. екон. та прогнозів. НАН України». Київ, 2020. 278 с. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/331.pdf

Єгоров І.Ю., Родченко В.Б. та ін. Інноваційна діяльність і формування смарт-спеціалізації в економіці України : колективна монографія / за ред. І. Ю. Єгорова ; НАН України, ДУ «Ін-т. екон. та прогнозув. НАН України». Харків, 2021. 168 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1MpUXMLNJX7NcHPX1idTSiHFk1NofdawY/view

Керівництво зі стратегії досліджень та інновацій для смарт спеціалізації. Неофіційна адаптована скорочена версія. Український інститут міжнародної політики, 2019. 23 с. URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/04/Kerivnitstvo-Smart-Spetsializatsiyi-DG-JRC-skrocheniy-ukr.-pereklad-1-1.pdf

Методологія щодо впровадження процесу підприємницького відкриття. Неофіційна версія. Український інститут міжнародної політики, 2020. 46 с. URL: http://www.uiip.org.ua/wp-content/uploads/2020/08/ Методологія-щодо-розробки-EDP-в-Україні_2020.pdf

Чикаренко І.А., Маматова Т. В. «Розумна спеціалізація» як цільовий орієнтир стратегічного розвитку територіальних громад. Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities : collective monograph. Poland: Publishing House «Baltija Publishing», 2019. P. 406–420. URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/22617.pdf

Чикаренко І., Маматова Т., Чикаренко О. Стратегія регіонального розвитку на основі Cмарт-спеціалізації: методологічні засади. Аспекти публічного управління. 2020. Т. 8. № 1. С. 30–42. DOI: 10.15421/152003

Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialistaion (RIS3). Smart Specialisation Platform, 2012. 116 р. URL: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/84453/RIS3+Guide.pdf/fceb8c58-73a9-4863-8107-752aef77e7b4. дата звернення: 11.09.2019).

Стратегічний вибір Дніпропетровщини: від сучасних реалій до бажаного майбутнього : монографія / колектив авторів ; за заг. та наук. ред. І.А. Чикаренко, Т.В. Маматової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2021. 162 с.

Бенко Р. Перспективи розвитку транскордонного співробітництва між сусідніми регіонами Угорщини, Словаччини, Румунії та України в рамках політики транскордонного співробітництва ЄС. Геополітика України: історія і сучасність : зб. наук. пр. Ужгород : УЖНУ, 2013. С. 194–220. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/19938

Territorial cohesion. European Commission : web-site. 2021. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/what/territorial-cohesion/

M. Jouen, K. Kolosy etc. Cohesion policy support for local development: best practice and future policy options. European Union, Apr. 2010. 93 p.

European Commission. Integrated territorial investment. Cohesion Policy 2014-2020. Brussels : European Commission, 2014. URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_en.pdf.

European Commission. Community-LED Local Development : Cohesion Policy 2014-2020. 2014. 6 p. URL:

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_en.pdf.

European Commission. Guidance on Community-Led Local Development for Local Actors. Brussels, 2014. URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_clld_local_actors.pdf.

10 Myths and Facts about EU Cohesion policy. European Commission : web-site. 2020. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/myth-busting/ (access date 15.09.2022).

Key achievements of Regional Policy 2014-2020. European Commission : web-site. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/key-achievements/ (access date 15.09.2022).

Commissioner Ferreira welcomes the political agreement on the EU. Cohesion policy legislative package 2021-2027. European Commission : web-site. 16.12.2020. URL: https://ec.europa.eu/newsroom/regio/items/697648

New Cohesion Policy. European Commission : web-site. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/(access date 15.09.2022).

European Commission, Directorate-General for Budget. EU’s next long-term budget & NextGenerationEU : key facts and figures. Publications Office, 2020. 3 р. URL: https://data.europa.eu/doi/10.2761/92737

European Commission, Directorate-General for Budget. The EU’s 2021-2027 long-term budget and NextGenerationEU: facts and figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021. 39 р. URL: https://data.europa.eu/doi/10.2761/808559

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21