АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ЯК ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.13

Ключові слова:

публічна служба, публічна адміністрація, адміністративна послуга, адміністративна процедура, владні повноваження, функції публічної служби

Анотація

В статті проводиться аналіз правової категорії адміністративних послуг, зʼясування їх ролі в адміністративно-правовому регулюванні суспільних відносин. Зʼясовано, що чинне нормативно-правове регулювання даної сфери відносин потребує законодавчого доопрацювання з причин неоднозначного тлумачення субʼєктного склад. Визначено, що не зважаючи на приватно-правовий характер категорії «послуги», сучасний стан суспільних відносин потребує розширення поглядів до правового регулювання послуг у державі. Так, було зʼясовано, що адміністративні послуги є одним із ключових аспектів співжиття держави та приватних осіб, які мають можливість реалізувати власні субʼєктивні права, шляхом звернення до уповноважених субʼєктів з метою отримання юридично значимого результату, який не може бути отриманий в приватно-правовому порядку. Підкреслено, що надання адміністративних послуг уповноваженими субʼєктами повинно бути спрямоване на задоволення потреб особи і суспільства, що підкреслює зміну управлінського вектору призначення публічної служби. Це в свою чергу пояснює зміну направленості предмету діяльності публічної служби з отримання для себе максимально позитивного ефекту, використовуючи соціальний потенціал приватних осіб задля отримання користі, на служіння таким приватним особам. Окрему увагу приділено нормативному аналізу законодавчих актів, які регулюють порядок надання адміністративних послуг. Зокрема, особливого сенсу набувають положення Концепції адміністративної реформи в України, де визначено, що одним із завдань адміністративної реформи задля реалізації її завдань, було визнано запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади і місцевого самоврядування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання державних та громадських послуг. Таким чином, було зроблено висновок, що поняття послуг виходить на новий рівень суспільного усвідомлення.

Посилання

Указ Президента України «Про заходи щодо впровадження адміністративної реформи в Україні» №810/98 від 22 липня 1998 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810/98#Text

Закон України «Про адміністративні послуги» № 5203-VI від 6 вересня 2012 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text

Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг» від 17 липня 2009 р. № 737 (втратила чинність). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/737-2009-п#Text

Проект Адміністративно-процедурного кодексу України. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_2734

Закон України «Про адміністративну процедуру» №2073-ІХ від 17 лютого 2022 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text

Рекомендація №R(84)15 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про публічно-правову відповідальність за спричинену шкоду, прийнята 11 вересня 1984 р. на 375-й нараді заступників міністрів. URL: http://www.uni-speyer.de/files/de/Lehrst%C3%BChle/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21