АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ У ПІСЛЯВОЄННОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ВІДНОВЛЕННІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.11

Ключові слова:

державне стимулювання, консалтингові послуги, післявоєнне відновлення, прямі іноземні інвестиції

Анотація

У статті висвітлено актуальні проблеми розвитку українського ринку консалтингових послуг, виокремлено тренди, фактори негативного впливу на консалтинговий ринок та запропоновано нові підходи до діяльності консалтингових компаній на вітчизняному ринку, що могли би стимулювати розвиток ринку та його суб’єктів максимально ефективно у період післявоєнного відновлення економіки та європейської інтеграції. Авторами визначено, що сьогоднішній стан ринку вимагає від українського бізнесу ставати споживачами консалтингових послуг, внаслідок відсутності компетенцій із ведення бізнесу за нормами та правилами ЄС, а також необхідності залучення та супроводження майбутніх прямих інвестицій від іноземних партнерів. Суб’єктам консалтингового ринку необхідно сфокусувати свою увагу на нових підходах до співпраці, що допоможуть забезпечити стабільність розвитку та відкрити доступ до інтелектуального потенціалу консалтингових компаній для нових сегментів клієнтів, що раніше не мали матеріальної можливості до залучення сторонніх профільних компаній та фахівців, а також зосередити свою увагу на використанні чи створенні власних новітніх інструментів аналізу та діагностики із використанням сучасних технологій обробки та збору даних. У дослідженні проаналізовано чинники післявоєнного відновлення економіки та запропоновано використання комплексу заходів задля державного стимулювання розвитку ринку консалтингових послуг у післявоєнний період. Виокремлено найбільш підходящі заходи щодо стимулювання розвитку ринку консалтингових послуг, окрім того, розкрито аспект потенціалу використання української діаспори в світі задля отримання максимально простого доступу до іноземного капіталу, шляхом покращення іміджу українського бізнесу та країни в цілому. Окрім того, зосереджено увагу на необхідності розробки комплексного та злагодженого підходу до інформаційного забезпечення виходу національних компаній на світові ринки, а також необхідність розширення спеціального правового простору задля забезпечення притоку прямих іноземних інвестицій.

Посилання

Марченко О.С. Консалтингові ресурси національних інноваційних систем. Економіко-теоретичний аналіз: монографія. Харків: нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2008.

Дудар Т.Г. Напрями розвитку консалтингу в системі підприємницької діяльності. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2016. № 9. С. 79–84.

Вергуненко Н.В. Інституціоналізація ринку консалтингових послуг в Україні. Економічний простір. 2013. № 78. С. 76–85.

Левіщенко О.С. Концептуальна модель ефективної організації управлінського консалтингу для вітчизняних підприємств. Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. 2012. № 10. С. 517–521.

Євтушенко Н.О., Виноградова О.В. Концептуальна модель консалтингової взаємодії підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. Т. №1. С. 20–26.

Грищенко Н. В. Класифікаційна ідентифікація консалтингових послуг на світовому ринку. Економічний дискурс. 2018 p. №1. С. 7–16.

Бондарчук Л.В., Бурдейний В.В. Консалтингові послуги як інструмент в управлінні бізнесом. Молодий вчений. 2020. №11 (87). С. 15–18.

Гаман М.В. Державне регулювання і стимулювання розвитку ринку інновацій. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2004. №4. С. 275–282.

Радченко Л.П. Державне регулювання та стимулювання інноваційного розвитку національної економіки. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Економіка. 2014. № 14. С. 28–36.

Ільїна А. Державне стимулювання інвестиційного процесу. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2016. №3. С. 67–77.

Ворона П.В. Державна підтримка малого і середнього бізнесу як стимулювання розвитку регіонів (зарубіжний досвід). Економіка та держава. 2010. №6. С. 80–82.

Швед Т.В., Біла І.С. Державне регулювання розвитку підприємств: напрями та суперечність в глобалізаційних умовах. Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький. 2013. №21/2. С. 168–174.

Швайка Л.А. Державне регулювання економіки.Знання. 2008.

Barr Avron, Tessler Shirley, Hanna Nagy. National Software Industry Development: Considerations for Government Planners. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries. 2003. pp. 1–12.

Hitchins Rob. The role of government in BDS market development: a preliminary review for the International Labour Office (SEED). The Springfield Centre for Business in Development Mountjoy Research Centre. 2002. pp. 1–27.

Deloitte. 2022 Global Impact Report. 2022. URL: https://www.deloitte.com/global/en/about/governance/globalimpact-report/global-report-business.html (дата зверненя 21.01.2023).

KPMG. Insights. URL: https://home.kpmg/xx/en/home/insights.html (дата зверненя 21.01.2023).

KPMG. Navigating uncertainty amid the conflict in Ukraine – KPMG Global. URL: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/03/navigating-uncertainty-amid-the-conflict-in-ukraine.html (дата зверненя 21.01.2023).

EY. Value realized annual report. 2022. URL: https://www.ey.com/en_gl/value-realized-annual-report.

Лазурко М.І., Завербний А.С. Розвиток консалтингової діяльності в Європі: проблеми, перспективи та досвід для України. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2021. С. 204–212.

Переваги для резидентів Дія.City. URL: https://city.diia.gov.ua/ (дата зверненя 21.01.2023).

Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг : Постанова Каб. міністрів від 04.12.2019 р. № 1137. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2019-п#Text (дата звернення: 20.01.2023).

Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг : Постанова Каб. Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1137 : станом на 25 серп. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2019-п#Text (дата звернення: 20.01.2023).

Про затвердження Порядку надання електронних публічних послуг в автоматичному режимі : Постанова Каб. міністрів України від 05.08.2022 р. № 868. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/868-2022-п#Text (дата звернення: 20.01.2023).

Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг : Закон України від 01.12.2021 р. № 47. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1689-20#Text (дата звернення: 20.01.2023).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні : Закон України від 14.12.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1946-20#Text. (дата звернення: 20.01.2023).

Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні : Закон України від 01.01.2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text. (дата звернення: 20.01.2023).

Іванов С.В. Економічне Відновлення і розвиток країн після збройних конфліктів та воєн: Невтрачені можливості для України. Економіка України / Economy of Ukraine. 2019. № 1 (686). С. 75–89.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ