ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.10

Ключові слова:

національно-патріотичне виховання, фінансовий механізм, державне регулювання, нормативно- правове забезпечення

Анотація

Статтю присвячено питанню фінансового регулювання як складової державного регулювання національно-патріотичного виховання. З’ясовано, що фінансовий механізм регулювання характеризується притаманними йому рисами, за допомогою яких, його можна ідентифікувати від інших видів механізмів державного управління. У статті розкрито структуру фінансового механізму який залучає такі взаємопов’язані елементи: нормативно-правове забезпечення, фінансові методи, фінансові важелі, та інформаційне забезпечення. Описано роль фінансового регулювання як складової державного регулювання національно-патріотичного виховання. Зазначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування при формуванні відповідних бюджетів мають передбачати видатки на реалізацію державних, регіональних та місцевих програм з фінансування національно-патріотичного виховання, оскільки існує недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення сфери національно-патріотичного виховання. Показано, що одним з елементів фінансового механізму як складової державного регулювання національно-патріотичного виховання має стати розроблення програми економічного стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності, які забезпечують підтримку заходів молодіжних і дитячих громадських організацій, спрямованих на національно-патріотичного виховання.

Посилання

Ткачова Н. М., Чернов С. О. Механізм державного регулювання інноваційного ринку в Україні : зб. наук. пр. ДонДУУ, т. ІV, серія «Державне управління процесами життєдіяльності і галузевого розвитку регіону». Донецьк, 2003. С. 162–168.

Авер’янов В. Б. Державне управління в Україні : навч. посіб. Київ, 1999. 266 с.

Державне управління : підручник. / Ю. В. Ковбасюк та ін. Київ, 2012. 564 с.

Ковалюк О. М. Фінансовий механізм організації економіки України (проблеми теорії і практики) : монографія. Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. 22 с.

Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник. Київ : НІОС, 2003. 416 с.

Данилов А. Д. Фінансовий механізм соціально-економічного розвитку держави в умовах нестабільності : монографія. Київ: ДКС центр, 2010. 300 с.

Фінанси: вишкіл студії : навч. посіб. / За ред. д.е.н., проф. Юрія С. І. Тернопіль: Карт-бланш, 2002. 357 с.

Шулюк Б. Фінансові методи у структурі фінансового механізму державно-приватного партнерства: наукові аспекти дослідження. Світ фінансів 2019. № 2(59). С. 37–48.

Безгуба М. О. Фінансовий механізм державного регулювання економіки. Економічний вісник університету. 2016. Вип. 28(1). С. 158–165.

Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 чер. 2021 р. № 673. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2021 (дата звернення: 20.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ