ГЕНДЕРНИЙ МЕЙНСТРИМІНГ В РОЗУМНИХ МІСТАХ: ОСОБЛИВОСТІ СОЦІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.8

Ключові слова:

гендерний мейнстримінг, розумне місто, соціологічне забезпечення прийняття управлінських рішень

Анотація

Дана стаття присвячена розгляду особливостей соціологічного забезпечення прийняття управлінських рішень в розумних містах. Розглянуто переваги використання кількісного та якісного підходу застосування прикладних соціологічних методів для отримання гендерно чутливих показників щодо якості та безпеки життя у місті. Визначено на яких етапах запровадження гендерного мейнстримінгу на рівні місцевого самоврядування видається особливо актуальним застосування таких методів (для етапів аналізу ситуації та проведення моніторингу та оцінки), включаючи розробку системи індикаторів для моніторингу просування досягнення мети та кінцевих результатів для визначення ефективності прийнятих рішень. Обґрунтовується роль результатів репрезентативних соціологічних досліджень для визначення індикаторів, що можуть застосовуватися для моніторингу показників гендерної рівності, а також якості та безпеки життя у місті в цілому. У статті наводяться деякі бар’єри, які в умовах розумного міста можуть поглиблювати різницю між окремими категоріями осіб, а отже, народжувати нові форми нерівності, в тому числі на гендерному ґрунті, зокрема, фактори цифрового розриву та феномен супротиву інноваціям. Наведено приклади успішного застосування аналізу великих даних у гендерно чутливій тематиці, та визначено напрямки за якими він може використаний для удосконалення стратегічного управління в місті. Проаналізовано застосування методів фокус-групових дискусій та глибинних інтерв’ю для визначення потреб вразливих категорій містян, зокрема, під час побудови справедливо поділених міських просторів. Проаналізовано особливості використання системи індикаторів за Ціллю №5 «Гендерна рівність» в Україні, зокрема, під час підрахунку співвідношення тривалості неоплачуваної домашньої роботи серед жінок та чоловіків. Визначено, що цифровізація процесу проведення опитувань, різноманітність електронних інструментів, які можуть пропонувати розумні міста для отримання зворотного зв’язку із мешканцями, а також можливість врахування особливостей та рівня доступності окремих цільових груп під час програмування дослідження (обрання найбільш валідного методу дослідження) є основними перевагами використання соціологічного забезпечення управлінських рішень.

Посилання

Nesti, Giorgia. Mainstreaming gender equality in smart cities: Theoretical, methodological and empirical challenges. Information Polity. 2019. №24. 1-16. 10.3233/IP-190134.

Juhyun Lee, Julia Babcock, Thai Son Pham, Thu Hien Bui & Myounggu Kang Smart city as a social transition towards inclusive development through technology: a tale of four smart cities. 2023.International Journal of Urban Sciences, 27:sup1, с.75-100, DOI: 10.1080/12265934.2022.2074076

Javiera F. M. Macaya, Soumaya B. Dhaou, and Maria Alexandra Cunha. 2021. Gendering the Smart Cities: Addressing gender inequalities in urban spaces. In 14th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV 2021), October 06–08, 2021, Athens, Greece. ACM, New York, NY, USA, 8 pages. https://doi.org/10.1145/3494193.3494308

UN-Habitat. 2019d. Mixed reality for public participation in urban and public space design – Towards a new way of crowdsourcing more inclusive smart cities. Nairobi: UN-Habitat. URL: https://unhabitat.org/mixed-reality-forpublicparticipation-in-urban-and-public-space-design-towards-a-new-way-of

UN-Habitat. 2020a. Future Cities, New Economy, and Shared City Prosperity Driven by Technological Innovations. Nairobi: UN-Habitat. URL: https://unhabitat.org/future-cities-new-economy-and-shared-city-prosperitydriven-bytechnological-innovations

UN-Habitat. 2020b. Human Rights, Rule of Law and the New Urban Agenda. Nairobi: UN-Habitat. URL: https://unhabitat.org/human-rights-rule-of-law-and-thenew-urban-agenda [66] UN-Habitat. 2020c. The State of Arab Cities 2020: Financing Sustainable Urbanization in the Arab Region – Executive Summary. UN-Habitat. URL: https://unhabitat.org/state-of-arab-cities-report-2020-financing-sustainableurban-development-in-the-arab-region

UN-Habitat. 2020d. 2020 Future cities Advisory outlook – Urban technologies in China. Beijing, CN: UN-Habitat. URL: https://unhabitat.org/future-cities-advisoryoutlook-2020-urban-technologies-in-china

CAN BIG DATA BE USED FOR EVALUATION? A UN Women feasibility study. URL: https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2018/Can-big-data-be-used-forevaluation-en.pdf

Голинська Х. О. Гендерний мейнстримінг в управлінні розвитком міст: загальна характеристика / Х. О. Голинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. 2014. Вип. 1. С. 8–11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknud_2014_1_4

Gender mainstreaming manual. A book of practical methods from the Swedish Gender Mainstreaming Support Committee ; [Electronic resource] / Swedish Government Official Reports SOU 2007:15. URL: http://www.igad.rwthaachen.de/pdf/gender_mainstreaming_manual11%20pdf.pdf

Національна платформа звітування за ЦСР. URL: https://sdg.ukrstat.gov.ua/uk/

Формування позитивного іміджу жінки-керівника на державній службі / [М. Канавець та ін.; за заг. ред. Н. Алюшиної]. К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2021. 60 с.

Володимир Паніотто. Криза в методах опитування та шляхи її подолання / Володимир Паніотто, Наталя Харченко. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2012. №1. С. 3–19.

Sociological traditions as a complementary lens to better understand digital transformation policies. Digital Policy, Regulation and Governance. 2022. Т. 24. Вип. 1. С. 30–51.

Методичні рекомендації з проведення онлайн опитувань громадськості при плануванні громадських просторів. URL: https://rm.coe.int/guidelines-for-online-questionnaires-regulations-on-public-spaces-deve/1680a09788

Богдан О. Що варто знати про соціологію та соціальні дослідження. Посібник-довідник для громадських активістів та всіх зацікавлених. К.: Дух і Літера, 2015. 380 с. URL: http://www.sii.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/Bogdan_SocResearch.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ