ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.7

Ключові слова:

персонал, охорона здоров’я, публічне управління, категорія держслужбовців, заклади

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальної теми, що пов’язана з визначенням особливостей формування управлінського персоналу в галузі охорони здоров’я в Україні. Впродовж останніх п’яти років досліджувана галузь перебуває в умовах постійних змін та викликів: децентралізаційні зміни в Україні, реформування у галузі охорони здоров’я, поширення пандемії COVID-19, повномасштабне вторгнення росії на територію України та пов’язані з цим проблеми. У результаті проблеми та виклики змушують змінювати систему управління персоналом, впроваджувати нові методи та інструменти управління та змінювати організаційні аспекти функціонування медичних закладів. Метою статті є дослідження особливостей системи управління персоналом у галузі охорони здоров’я в умовах реформувань та викликів сучасності. У статті розкрито трирівневу систему публічного управління у галузі охорони здоров’я України. До першого ієрархічного рівня належать держслужбовці категорій «А», «Б» та «В», тобто працівники Міністерства охорони здоров’я, обласних департаментів та управлінь охорони здоров’я, а також працівники інших організацій центральних органів влади. До другого ієрархічного рівня системи охорони здоров’я належать держслужбовців категорії «Б» та «В» і більша кількість управлінців. До третього ієрархічного рівня відносяться керівники мережі закладів галузі охорони здоров’я України, а саме: лікувальних закладів; санітарно-профілактичних закладів; фармацевтичних (аптечних) закладів; закладів медико-соціального захисту. Розкрито особливості формування системи управління персоналом у межах ІІІ ієрархічного рівня з деталізацією кожного окремого виду медичного закладу. Обґрунтовано сучасну модель трисекторної платформи державно-приватно-громадського партнерства у системі охорони здоров’я в Україні, до якої входять: мережа державних закладів охорони здоров’я, приватні медичні заклади та громадські організації.

Посилання

Dmytryshyn M., Dmytryshyn R., Yakubiv V., Zagorodnyuk A. Peculiarities of ukrainians’ approval of decentralization reform. Administrative Sciences. Open Access. 2021. Volume 11, Issue 4. Article number 104. Doi:10.3390/admsci11040104

Граціотова Г.О., Ясіновська М.О. Управління персоналом та підвищення кадрового потенціалу закладів охорони здоров’я України в умовах Європейської інтеграції. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2020. № 6 (52).

С. 25–34. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2020/Nо6/25.pdf. DOI: 10.15276/ETR.06.2020.3. DOI: 10.5281/zenodo.4564470

Дмитрук О.В., Свінцицька О.М. Управління адаптацією персоналу закладів охорони здоров’я в нових умовах господарювання. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 5(10). С. 182–186.

Ровенська В. В., Саржевська Є. О. Управління персоналом закладів охорони здоров’я в нових умовах господарювання та перспективи розвитку в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3 (57). 162–168.

Малігон Ю. М. Державна кадрова політика у сфері охорони здоров’я: теоретичні засади та сучасні тенденції. Економіка, управління та адміністрування, 2020. № 4 (94), 160–164. https://doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-160-164

Латишев Є.Є. Управління кадровими ресурсами вітчизняної галузі охорони здоров’я на шляху до європейської інтеграції. Одеський медичний журнал. 2005. № 1 (87). С. 109–115.

Ліштаба Л. Управління персоналом як провідна функція менеджера в сфері охорони здоров’я. Галицький економічний вісник. 2016. Випуск №1. Том 50. C. 163-169. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/74515901.pdf

Кісь С., Запухляк І., Яцюк О., Малиновська Г. Кадрове забезпечення сфери охорони здоров'я України: новий підхід до розвитку управлінського персоналу. Економічний аналіз. Тернопіль. 2019. Том 29. № 4. С. 17–27

Короленко В. В., Юрочко Т. П. Кадрова політика у сфері охорони здоров’я України в контексті європейської інтеграції. Київ, 2018. 96 с.

Boryshkevych I., Yakubiv V., Zawicki M. Methods for Evaluation of the Effectiveness Level of the Territorial Community’s Development Strategy. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2022. Vol. 9. № 3. URL: file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/6328-Article%20Text-18220-1-10-20221031.pdf

Москаленко В.Ф., Грузєва Т.С. Глобальні та національні проблеми кадрових ресурсів охорони здоров’я // Главный врач. – 2007. – № 1. – С. 32–40.

Амоша О.І., Шамілева Л.Л. Розвиток трудового потенціалу промисловості на засадах соціальної відповідальності: концептуальне та науково-методичне забезпечення. Вісник економічної науки України. 2016. № 2 (31). С. 3–8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ