ВЗАЄМОДІЯ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У ЗДІЙСНЕННІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.6

Ключові слова:

адміністративно-правовий механізм, взаємодія, громадськість, органи публічної влади, регіональна екологічна політика, форми публічного адміністрування

Анотація

Авторами встановлено, що в Україні в умовах сьогодення зростаючими є темпи антропогенного та техногенного навантаження на навколишнє природне середовище, що у порівнянні із іншими країнами Європи, перевищує у кілька десятки разів стандарти національної екологічної безпеки. Обґрунтовано, що забезпечення вимог безпеки навколишнього природного середовища погіршилося у зв’язку із триваючою російсько-українською війною, внаслідок якої вже заподіяно шкоду у розмірі понад 1,3 трлн грн, що проявляється у знищенні понад 450 тисяч га лісів, забрудненні атмосферного повітря, збільшенню виробництва парникових газів більше ніж на 79 мільйонів тонн. Метою даної наукової статті визначено встановлення змісту проблематики взаємодії інститутів громадського суспільства та органів публічної влади у здійсненні регіональної екологічної політики. Авторами підкреслено, що створення дієвого механізму із функціонування структурно побудованого унормованого механізму здійснення громадського екологічного урядування дозволить вирішити проблематику дотримання принципів оперативності із вирішення задач регіональної та національної екологічної безпеки, впровадження прозорого та відкритого механізму доступу до використання природних ресурсів та об’єктів, що своїм результатом вирішить задачу із здійснення права особи на безпечне довкілля як права, що забезпечує фізичне існування людини. Обґрунтовано, що механізм державного управління у сфері здійснення регіональної та державної екологічної політики має розумітися як певна сукупність цілей, принципів, функцій, форм, методів та інструментів, що пов’язується із впровадженням засад правового регулювання у сфері захисту довкілля; забезпечує функціонування умов для належного та раціонального природокористування, що сприяє відновленню та збереженню екологічних систем, що має забезпечити стабільність та правонаступництво політики розвитку держави, суспільства й територій. На підставі здійсненого дослідження обґрунтовано доцільність відокремлення таких функціональних змістів здійснення публічного управління у сфері реалізації засад регіональної екологічної політики, що пов’язуються із реалізацією нормативно-правового; адміністративно-організаційного; фінансово-економічного; інформаційно-комунікаційного; інституційного механізмів.

Посилання

Збитки України у сфері екології за 9 місяців повномасштабної війни оцінюються в 1 387 млрд гривень. URL.: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3621474-zbitki-ekologii-ukraini-vid-vijni-perevisili-13-triljona.html#:~:text=Збитки%20України%20у%20сфері%20екології,України%20за%209%20місяців%20війни»

Власенко В. Екологічні збитки України від війни становлять 36 млрд євро. URL: https://www.dw.com/uk/ekologicni-zbitki-ukraini-vid-vijni-stanovlat-36-milardiv-evro/a-63325461

Білоскурський Р.Р. Державне регулювання еколого-економічного розвитку: сутність, принципи, завдання. СХІД. Економічні науки. 2016. № 6 (146). С. 5–10.

Балюк Г.І. Правові засади державної екологічної політики України: сучасні проблеми. Екологічне право України. 2017. № 3–4. С. 8–15.

Марич Х.М. Співвідношення державної екологічної політики і екологічного законодавства України. Підприємництво, господарство і право. Екологічне право. 2019. № 11. С. 187–191.

Сергієнко Л.В., Дзюбенко О.М., Ожго С.В. Державна екологічна політика України та правовий механізм її формування і реалізації. Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 3 (89). С. 191–200.

Колєнов О.М. Теоретичні засади механізму формування та реалізації державної екологічної політики в Україні. Ефективність державного управління : збірник наукових праць. 2014. Вип. 38. С. 354–360.

Домбровська С.М., Коврегін В.В., ПомазаПономаренко А.Л., Колєнов О.М. Державне управління у сфері безпеки соціально-еколого-економічних систем : монографія. Харків : НУЦЗУ, 2017. 244 с.

Про основні засади (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2030 року : Закон України від 28 лютого 2019 р. № 2697-VIII / Верховна Рада України. Вісник Верховної Ради України.2019. № 16. Ст. 70. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2697-19?lang=uk

Андрієнко М.В., Шако В.С. Механізми реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 18. С. 47–53.

Омаров А.Е. Управлінські механізми державної політики забезпечення екологічної безпеки. Теорія та практика державного управління. 2016. №3 (54). С. 1–7.

Малеки О.А. Механізми формування та реалізації державної екологічної політики в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 19. С. 96–99.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ