ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ГРОМАД В УМОВАХ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.2

Ключові слова:

адміністративні процедури, публічні послуги, соціальна сфера, територіальна громада, цифровізація

Анотація

У статті здійснено характеристику особливостей здійснення моделі публічного управління територіальним розвитком громад в умовах цифрового суспільства у соціальній сфері. Підкреслено, що успішність процесів цифровізації безпосередньо впливає на встановлення рівня ефективності здійснення реформи децентралізації публічної влади в Україні, що вимагається як в цілому, так і на рівні окремих сфер суспільного життя, зокрема, у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, енергетики, громадського транспорту, питаннях громадської безпеки тощо. Визначено, що принципи здійснення публічного управління територіальної громади в умовах цифровізації мають ґрунтуватися на принципах концепції «good governance», які розуміються як: 1) активізація участі громади в ухваленні важливих рішень; 2) відкритість і прозорість регіональних суб’єктів владних повноважень, що передбачає необхідність забезпечення публічного доступу до інформації; 3) підзвітність та субординаційних зв’язки всіх учасники процесу публічного управління; 4) досягнення балансу приватного та публічного інтересів; 5) формування дохідної частини місцевих бюджетів на засадах бездотаційності. Зроблено висновок, що цифровізація соціальної сфери розвитку територіальної громади дозволяє подолати численні обмеження її становлення, зокрема, в частині реалізації права особи на здобуття професії, додаткової освіти, задоволення духовно-культурних потреб та інтересів тощо. Обґрунтовано, що цифровізація публічного управління територіальної громади має ґрунтуватися на розробленій моделі розробки та прийняття управлінських рішень та адміністративних актів, узагальненні значного обсягу інформації, організації ведення загальнонаціональних та регіональних реєстрів, що дозволяє врегулювати ряд взаємопов’язаних бізнес-завдань. Зроблено висновок, що з метою забезпечення ефективності здійснення публічного адміністрування територіальним розвитком громад в умовах цифровізації в соціальній сфері є необхідним: удосконалення нормативно-правового регулювання процесів цифровізації з метою створення умов для налагодження взаємодії громадського суспільства та органів муніципальної влади; створення умов для акумуляції та зберігання баз даних, необхідних для впровадження концепції «good governance», основою якої є прозорість, відкритість та доступність суб’єктів владних повноважень для споживачів публічних послуг та процедур.

Посилання

Шевченко О.В. Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні. Київ : НІСД, 2000. 153 с.

Литвин Н. А., Крупнова Л.В. Діджиталізація як засіб підвищення відкритості, прозорості та ефективності діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо надання електронних послуг. Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал. 2020. Вип. 2. С. 69–75.

Шаульська Г. М. «Принципи «належного врядування»: перспективи впровадження в Україні». Держава та регіони: державне управління. 2019. Вип. 2 (66). С. 140–143.

Гриненко А. Соціальна політика. Київ : КНЕУ, 2003. 309 с.

Лазор О. Інституціоналізація публічної самоврядної влади в Україні : монографія. Львів, 2009. 440 с.

Концепція реформування місцевого самоврядування й територіальної організації : розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р. Офіційний вісник України. 2014. № 30.

Ларіна Р., Владимирський А., Балуєва О. Державний механізм забезпечення інформатизації системи охорони здоров’я : монографія / за заг. ред. В. Дорофієнко. Донецьк, 2008. 252 с.

Україна долучилася до Програми «Цифрова Європа»: що це означає. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ukraina-doluchylasia-do-prohramy-tsyfrova-ievropa-shcho-tse-oznachaie

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ