НАПРЯМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Лілія Гранитівна Шевченко
  • Тетяна Олександрівна Савостенко

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.1.7

Ключові слова:

публічне управління, промислова політика, інноваційні інструменти, стратегія, смарт-спеціалізація, державна підтримка, кластер, стейкхолдери

Анотація

У статті наведено розв’язання актуальної наукової проблеми обґрунтування напрямів запровадження інновацій- них інструментів реалізації державної промислової політики. Проаналізовано діяльність уряду України щодо запровадження заходів стосовно підтримки промисловості, що свідчить про відсутність документів стратегічного характеру в цій сфері. З метою вдосконалення державної промислової політики України з урахуванням сучасних викликів проведено аналіз особливостей застосування інноваційних інструментів промислової політики у країнах Європейського Союзу, окрес- лено перспективи впровадження європейського досвіду. Зазначено, що для вирішення завдання забезпечення сталості економічного розвитку в Європейському Союзі запроваджено концепцію смарт-спеціалізації (розумна спеціалізація), що полягає у виявленні та реалізації унікального для кожного регіону та/або країни потенціалу економічного розви- тку, заснованого на його специфічних конкурентних перевагах. Однією з важливих складових частин концепції смарт- спеціалізації у країнах Європейського Союзу є концепція кластерного розвитку промисловості. Висвітлено стратегічні напрями розвитку промислового сектора Україні відповідно до Національної економічної стратегії на період до 2030 року. Зроблено висновок про значний відрив національних підходів до реалізації промислової політики від європейських практик, спричинений недостатніми ресурсами регіональних стейкхолдерів і слабкою під- тримкою центрального уряду. У статті приділено увагу питанню організації та розвитку інноваційних високотехнологічних кластерів. Визна- чено, що напрями їх створення мають бути інтегровані до регіональної стратегії розвитку. Запропоновано науково- прикладні підходи застосування актуальних інноваційних інструментів державної промислової політики, які конкре- тизовано у пропозиції щодо створення Інноваційного високотехнологічного кластера (ІАМ) на регіональному рівні та напрямах консолідації дій зацікавлених сторін.

Посилання

Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 р. : постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 179. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyieko-a179 (дата звернення: 06.04.2021).

Щодо державної політики підтримки розвитку інноваційних кластерів у промисловості України : аналітична записка. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/schodo-derzhavnoi-politiki-pidtrimki-rozvitkuinnovaciynikh-klasteriv-u (дата звернення: 14.04.2021).

Регіональні стратегії промислових хайтек-модель та КРІ. URL: https://www.industry4ukraine.net/news/regionalni-strategiyi-promyslovyh-hajtek-model-ta-kri/ (дата звернення: 14.04.2021).

Про Стратегію регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 р. URL: https://adm.dp.gov.ua/pro-oblast/rozvitok-regionu/strategiya-rozvitku/proekt-strategiyi-rozvitku-dnipropetrovskoyioblasti-na-period-do-2027-roku (дата звернення: 14.04.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06