ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.30

Ключові слова:

публічне управління, екологічна безпека, організаційний механізм

Анотація

Розглянуто нормативно-правову базу та праці науковців, де досліджувались питання історичної ретроспективи та сучасного стану публічного управління у сфері екологічної безпеки України. Наголошується на необхідності екологізації публічного управління та висвітлюються його важливі напрями. Акцентовано увагу на актуальності формування екологічної свідомості суспільства як передумови подальшого сталого розвитку територій та держави. Збереження довкілля та пошук ефективного управління у сфері екологічної безпеки є найгострішою проблемою людства. У статті проаналізовано нормативно-правову базу, що розкриває значення публічного управління у сфері екологічної безпеки. Законодавча база та праці вчених, де досліджувались питання сучасного стану публічного управління у сфері екологічної безпеки. Висвітлено важливі напрями необхідності екологізації публічного управління в наш час. Досліджується роль суспільства та техногенного навантаження та існуючих нормативно-правових актів у створенні нового управління у сфері екологічної безпеки України. В даній статті автором вперше надаються та описуються етапи розвитку публічного управління в сфері екологічної безпеки України, на сучасному етапі розвитку, яке розпочалось з моменту здобуття Україною незалежності. Після проголошення незалежності України розпочалося оновлення усієї системи публічного управління України, формування законодавчої бази, утворення нових і реформування уже наявних владних інститутів. Низка висновків, які є проблемними та підлягають подальшому науковому обговоренню для виявлення можливостей розвитку організаційного механізму публічного управління в сучасних умовах держави. Відновлення актуалізує і посилення впливу принципів сталості та збалансованості соціально-економічного розвитку в повоєнний період. Наведена теза визначає перспективи подальших наукових досліджень за запропонованою у цій статті тематикою.

Посилання

Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 26.06.1991 р. № 1268-XII: із змінами згідно із законом України від 10.76.2022 р. № 1264-XІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text (дата звернення: 08.08.2022).

Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 16.06.1992 р. № 2457-ХІІ: із змінами згідно із законом України від 08.08.2021 р. № 2456-XІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text (дата звернення: 08.08.2022).

Про охорону атмосферного повітря : Закон України від 16.10.92 р. № 2708-XII: із змінами згідно із законом України від 27.07.2022 р. № 2707-XІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12#Text (дата звернення: 04.08.2022).

Положення про Червону книгу України : Постанова ВРУ від 29.10.1992 р. № 2750-XII. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/t275000?an=4&ed=2002_02_07 (дата звернення: 04.08.2022).

Про Червону книгу України : Закон України від 07.02.2002 р. № 3055-ІІІ: із змінами згідно із законом України від 08.08.2021 р. № 3055-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3055-14#Text (дата звернення: 08.08.2022).

Про тваринний світ : Закон України від 03.03.1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3041-12/ed19930303#Text (дата звернення: 08.08.2022).

Про тваринний світ : Закон України від 13.12.2001 р. № 2894-ІІІ: із змінами згідно із законом України від 08.08.2021 р. № 2894-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14#Text (дата звернення: 08.08.2022).

Про екологічну експертизу : Закон України від 09.02.1995 р. № 45/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45/95-%D0%B2%D1%80/ed19950209#Text (дата звернення: 08.08.2022).

Про оцінку впливу на довкілля – Закон України від 23.05.2017 р. № 2059-VIII: із змінами згідно із законом України від 13.05.2022 р. 2059-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text (дата звернення: 05.08.2022).

Кодекс України про надра : Кодекс України від 27.07.1994 р. № 132/94-ВР: із змінами згідно із Кодексом України від 15.01.2022 р. № 132/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 08.08.2022).

Лісовий кодекс України : Кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-ХІІ: із змінами згідно із Кодексом України від 10.07.2022 р. № 3852-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text (дата звернення: 08.08.2022).

Водний кодекс України : Кодекс України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР: із змінами згідно із Кодексом України від 26.05.2022 р. № 213/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 08.08.2022).

Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки : Постанова ВР від 05.03.1998 р. № 188/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188/98-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 08.08.2022).

Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року : Закон України від 24.05.2012 р. № 4836-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4836-17#Text (дата звернення: 08.08.2022).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації» : Указ Президента України № 111/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1112021-37505. (дата звернення: 09.08.2022).

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента № 722/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 (дата звернення: 09.08.2022).

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року : Закон України від 21.12.2010 р. № 2818-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2818-17#Text (дата звернення: 07.08.2022).

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року : Закон України від 28.02.2019 р. № 2697-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text (дата звернення: 07.08.2022).

Буканов Г. М. Стратегічні інструменти реалізації державної екологічної політики в Україні. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2019. Вип. 2 (22). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2019-02(22)/7.pdf (дата звернення: 08.08.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 5СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 5.1 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ