КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.25

Ключові слова:

кримінальне правопорушення, домашнє насильство, розслідування, криміналістична класифікація

Анотація

В цивілізованому, демократичному суспільстві визначним є верховенство права. Саме тому, на шляху України до європейської спільноти необхідним є не лише модернізація політичних та економічних засад державної політики, подолання технологічної відсталості, розробка та реалізація новітніх технологій, створення нових робочих місць, тощо, а й реформування та вдосконалення методів боротьби із кримінальними правопорушеннями, що посягають на права громадян. Кримінальні правопорушення, пов’язані із домашнім насильством мають широкий резонанс не лише у зв’язку із небезпекою, яку воно несе життю та здоров’ю осіб, що стають учасниками таких подій, а й у зв’язку із тим, що вони наносять шкоду здоровому розвитку дітей та підлітків, перешкоджають формуванню сімейних цінностей в суспільстві. Збільшення вчинення таких кримінальних правопорушень негативно впливає на соціальний розвиток країни та на забезпечення різноманітних гуманітарних потреб населення. Подоланню такого суспільно небезпечного явища як насильство в загальному розумінні та домашнє насильство зокрема, сприяє модернізація та вдосконалення процесу розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із ним. На сьогодні потребують вдосконалення механізми реагування державних інституцій на прояви домашнього насильства, процес притягнення винуватців до відповідальності, зокрема кримінальної, та відповідно вдосконалення процесу судового розгляду відповідних проваджень. Така діяльність, в свою чергу, передбачає розробку нових методик із розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством, які повинні враховувати все різноманіття способів його вчинення та приховування, мотиви вчинення насильницьких дій, місця та механізм вчинення протиправних діянь, тобто всі криміналістичні та кримінально-правові характеристики кримінального правопорушення. Визначальними для створення ефективної методики розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством є пізнання процесів, що відбуваються під час вчинення зазначених кримінальних правопорушень, визначення причинно-наслідкових зав’язків між учасниками події, виокремлення закономірностей відображення такої діяльності у матеріальному середовищі, узагальнення та систематизація особистісних характеристик як кривдника так і жертви.

Посилання

Пчеліна О.В. Перспективність побудови методики розслідування домашнього насилля. Юридичний науковий журнал. 2020. № 4. С. 330–332. URL: DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-4/79.

Порівняння класифікації та типологізації. Інформатика (google.com). URL: http://sites.google.com/site/programuvannapaskal/metodicna-skarbnicka/porivnanna-klasifikaciie-ta-tipologizaciie (дата звернення: 16.09.2022).

Сова Ю.З. Поняття та види криміналістичної класифікації злочинів. Smekni.com : веб-сайт. URL: http://smekni.com/a/36282-2/ponyattya-ta-vidi-krimnalstichno-klasifkats-zlochinv-2/ (дата звернення: 16.09.2022).

Запотоцький А. П. Криміналістична класифікація злочинів у сфері будівництва. LAW MAGAZINE OF NATIONAL ACADEMY OF INTERNAL AFFAIRS. 2016. № 1 (11). С. 32–41.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. Верховна Рада України : веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=проступки#w1_1 (дата звернення: 16.09.2022).

Коментар до статті 26. Поняття співучасті. Коментар до Кримінального Кодексу України. «Юридичні послуги Online» : веб-сайт. URL: https://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/026.php (дата звернення: 16.09.2022).

Громадська програма співробітництва по запобіганню насильству в сім’ї / За ред. Ф. К. Думка. Одесса, 1999. 125 с.

Думко Ф. К. Підготовка курсантів до роботи з неблагополучними сім’ями : монографія. Одесса, 2002. 166 с.

Гусєва В.О. Криміналістична класифікація злочинів: наукове та практичне значення. Правові горизонти / Legal horizons, 2019. Вип. 16 (29). С. 69-75. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2019.i16.p:69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-13