ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ: АНАЛІЗ, ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.14

Ключові слова:

Інтернет-залежність, адикція, типи Інтернет-залежних осіб, стадії Інтернет-залежності, симптоми Інтернет-залежності

Анотація

У статті проаналізовано стан дослідження феномену адиктивної поведінки, що формується внаслідок тривалого та неконтрольованого користування комп’ютером і безпосередньо Інтернет-ресурсами. Актуальність проблеми Інтернет-залежності осіб юнацького віку обумовлюється стрімким зростанням користувачів Інтернету. Роз- крито психологічні основи понять «Інтернет-залежність» й «адикція». Розглянуто проблему Інтернет-залежності осіб юнацького віку, оскільки ця вікова категорія є найбільш вразливою до виникнення даної адикції. Охарактеризовано види Інтернет-залежності: комп’ютерна залежність (computer addiction), компульсивна навігація в мережі (net compulsions), перевантаженість інформацією (information overload), кіберсексуальна залежність (cybersexual addiction), кіберкомунікативна залежність (cyber-relational addiction). Розкрито типи Інтернет-залежних осіб: інтернет-комунікатори, інтернет-еротомани, інтернет-агресивісти, інтернет-когнітивісти, інтернет-покупці. Висвітлено стадії Інтернет-залежності та її симптоми. Охарактеризовано шляхи запобігання інтернет-адикції (інформування молоді про механізми впливу мережі Інтернет на особистість; формування у молодих людей стратегій високо-функціональної поведінки та внутрішньо особистісних мотивів і системи цінностей, що сприяють здоровому способу життя; розвиток стійкості до негативних соціальних впливів та особистісних ресурсів і навичок досягнення поставлених цілей в реальному житті; розширення кола альтернативної до залежної поведінки діяльності) та чинники, які б сприяли шляхам запобігання залежності молоді від Інтернету. Проаналізовано результати проведеної експериментально-дослідної роботи. Встановлено рівні залежності осіб юнацького віку від мережі Інтернет. Результати досліджень доводять актуальність проблеми Інтернет-залежності осіб юнацького віку та потребують нагального вирішення шляхом розробки засобів профілактики та зниження проявів даного виду адиктивної поведінки.

Посилання

Андрианова Н. С. Интернет-коммуникация – реальность или симулякр? Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Мовознавство. 2010. Т. 18, вип. 16. С. 3-8.

Варламова С., Гончарова Е., Соколова И.. Интеренет-зависимость молодёжи мегаполисов : критерии и типология. В : Мониторинг общественного мнения, 2015. №2 (126). С. 165-182.

Гуменюк Л. Й. Соціально-психологічні фактори інтернет-адикції. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. №1. 2013. С. 11-20.

Дрепа М. И. Интернет-зависимость как объект научной рефлексии в современной психологи. Гуманитарная експертиза. 2009. № 2. С. 189-193.

Єгоров Л. Ю., Кузнєцова Н. А., Петрова Є. А. Особливості особистості підлітків з інтернет-залежністю. Питання психічного здоров’я дітей та підлітків. 2005. Т. 5. № 2. С. 20-27.

Керебко Ю. І. Вплив інтернет-залежності на особистість підлітків // Теорія і практика сучасної психології. 2018. № 3. С. 190-193.

Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні : За результатами дослідження 2015 року в рамках міжнародного проекту «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин – ESPAD» / О. М. Балакірєва (кер. авт. кол.), Т. В. Бондар, Ю. Ю. Приймак, Д. М. Павлова, О. В. Василенко, О. Т. Сакович, С. З. Сальніков, С. В. Сидяк, Ю. Б. Юдін, Н. С. Нахабич. К. : Поліграфічний центр «Фоліант», 2015. 200 с.

Міхеєва Л. В. Соціально-психологічні аспекти інтернет-залежності молоді. Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : матеріали VIІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (9-10 квітня, 2020 р.). Хмельницький, 2020. С. 76-79.

Петрунько О. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіа середовищі :монографія. Полтава : ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2010. 480 с.

Розлуцька, Г. М., Опачко М. В. Вивчення проблеми Інтернет-залежності: аналіз результатів експериментального дослідження. Науковий вісник УжНУ. Серія : Педагогіка. Соціальна робота / гол. ред. І. В. Козубовська. Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2012. Вип. 24. С. 133-137.

Янг К. С. Диагноз – Интернет-зависимость. Мир Интернет. 2000. № 2. С. 24-27.

Goldberg I. Internet addiction disorder. 1996. In Psychom.net, accessed 20 November 2004.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12