УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • А. А. Наливайко
  • Ю. А. Коверко

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2020.2.10

Ключові слова:

публічні закупівлі, державні закупівлі, тендер, конкурсні торги, торги, закупівля, електронний каталог, електронна система закупівель, система ProZorro

Анотація

У статті досліджено поняття «публічні закупівлі». Установлено, що законодавство дає недостатнє тлумачення цьо- го терміна, а думки вчених різняться. Виявлено основні актуальні проблеми в правовому регулюванні публічних закупівель. З’ясовано, що не завжди завдяки проведенню замовником конкурентної процедури закупівлі можна досягти чесної конкурен- ції між постачальниками, що пропонують товари, роботи й послуги. Виявлено, що одним із найбільш поширених зловживань при проведенні процедур закупівель є встановлення дискримінаційних кваліфікаційних критеріїв. Запропоновано використо- вувати досвід європейського законодавства в цій сфері, а саме положення Директиви 2004/18/ЄС, де передбачено вичерпний перелік економічних, професійних, фінансових, технічних вимог, які висуваються до потенційних учасників, а також те, які саме документи їх підтверджують. Доведено, що корупційні ризики можуть виникати на різних етапах здійснення публіч- них закупівель. Досліджено коло суб’єктів, які здійснюють державне регулювання та контроль у сфері публічних закупівель, а також суб’єктів, які реалізують державну політику в цій сфері. Виявлено, що коло суб’єктів, які здійснюють контроль у сфері публічних закупівель в Україні, є значно переповненим, передбачено, що для ефективного здійснення контролю у сфе- рі публічних закупівель необхідно узгоджувати нормативно-правову базу й понятійний апарат шляхом унесення відповід- них коректив до законів України. Також запропоновано здійснити розподіл функцій і повноважень контролюючих органів під час перевірки ефективності використання коштів державного бюджету. Установлено, що вдосконалення потребує й питання притягнення до відповідальності порушників у сфері публічних закупівель. ЗапропонованоДержавній аудитор- ській службі перевіряти законність дій порушника, стосовно якого виніс рішення Антимонопольний комітет.

Посилання

Про публічні закупівлі : Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19.

Влялько І.В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11. Київ, 2009. 21 с.

Юдіцький О.Л. Соціальна сутність, мета та завдання інституту державних закупівель в Україні. Держава і право. Серія «Юридичні і політичні науки» : збірник наукових праць / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. Київ, 2010. Вип. 50. С. 430–435.

Зубар В.В. Формування механізму управління системою державних закупівель в Україні : дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Харків, 2010. 222 с.

Про затвердження Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» : Наказ ДП «Прозорро» від 19.03.2019 № 10. URL: https://infobox.prozorro.org/news-mert/nakaz-10-vid-19-03-2019.

Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 № 822. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/822-2020-%D0%BF#Text.

Звіт ДУ «Професійні закупівлі» за 2017 рік. URL: https://issuu.com/mineconomdev/docs/prof_zakupivli_zvit.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 80731-X. URL: http:// zakon5. rada.gov.ua /laws /show/80731-10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-22