ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВИ ПРОЦЕСУ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • В. В. Баштанник

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2020.1.1

Ключові слова:

державне управління, інтеграційні процеси, реформування, публічне управління, інтегрована система публічного управління

Анотація

У статті наведено розв’язання актуальної наукової проблеми обґрунтування теоретико-методологічних засад реформування державного управління в умовах європейського інтеграційного процесу та розроблено науково-при- кладні підходи, що забезпечують практичне використання отриманих наукових результатів. Встановлено багато- аспектність трансформаційного процесу в системі державного управління, багатогранність впливу на такий процес внутрішніх та зовнішніх факторів, комплексність, складність та динамічну еволюційність методологічної основи формування інтегрованої системи публічного управління. З’ясовано доцільність застосування системного підходу до формування інтеграційної ідеології як основи трансформаційного процесу в системі державного управління. Визначено внутрішні та зовнішні впливи на трансформаційний процес, їх характеристики, встановлено етапи інституціоналізації державного управління. Доведено, що в концепції реформування державного управління має бути відображено структуру й методологію системного аналізу управління наддержавними інтеграційними процесами та його вплив на національні системи державного управління, узагальнено комплекс засобів удосконалення державно- го управління в системі інтеграційної політики на міждержавному, центральному, регіональному й галузевому рівнях через поєднання технологій соціально-економічного розвитку й організаційно-управлінських механізмів.

Посилання

Баштанник В. Структурні характеристики та тенденції організаційного розвитку національних систем публічного управління в умовах сучасних євроінтеграційних процесів. Вісн. НАДУ. 2009. № 1. С. 5–16.

Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання. Закон України від 18 листоп. 1992 р. № 2796-XII. Відом. Верховної Ради України. 1993. № 2. Ст. 6.

Panebianco A. Political Parties: organization and power. Cambridge, 1988. 318 p.

Баштанник А. Організаційно-правові засади управління в складних адміністративних системах: європейський досвід та Україна. Право України. 2007. № 11. С. 153–157.

Серьогін С.М. Консенсусна демократія в інтегрованих системах публічного управління: європейський досвід та Україна. Акт. проб. держ. упр. (ДРІДУ НАДУ). 2007. № 2. С. 3–14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-22