СОЦІАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.2.9

Ключові слова:

державне управління, публічне управління, безпека особистості, соціальні механізми, соціальна безпека, управління безпекою.

Анотація

У статті комплексно досліджено та висвітлено становлення загальнотеоретичних характеристик соціальних механізмів в системі управління безпекою особистості. Аргументовано показано, що на сучасному етапі становлення українського процесу реформування державно- суспільного ладу у різноманітному спектрі небезпек, чільне місце займають соціальні небезпеки і загрози. Поглиблення кризових процесів, серйозні помилки та прорахунки у здійсненні радикальних реформ сприяли досягненню критичних величин соціальних втрат. Інтегральними показниками соціального неблагополуччя суспільства та зниження рівня його безпеки є погіршення демографічних характеристик, що відображають загальний стан генофонду, зростання девіантних проявів, зниження рівня життя більшості населення країни, зростаюча соціальна диференціація за майновою ознакою, надмірна поляризація доходів, значне руйнування соціальної. В даний час існують також безліч проблем, що дозволяють стверджувати про зниження соціальної безпеки соціуму, серйозні соціальні небезпеки та загрози, що ускладнюють ефективне здійснення діяльності влади із захисту своєї країни. Проблема соціальної безпеки з найдавніших часів була, є і, очевидно, буде серед пріоритетних і найважливіших напрямів забезпечення національної безпеки, її невійськових компонентів. Це діяльність людини, держави, світової спільноти з виявлення, попередження та усунення тих факторів та обставин, які здатні позбавити людей фундаментальних матеріальних та духовних цінностей, завдати їм шкоди, закрити шлях для розвитку та навіть виживання. Автором зроблено висновок, що соціальна безпека – це стан захищеності особистості, соціальної групи, спільності від загроз порушення їх життєво-важливих інтересів, прав, свобод, яка є властивістю соціальної системи, а соціальна політика – це заходи, спрямовані на покращення якості функціонування соціальної системи, у тому числі й на покращення забезпечення соціальної безпеки. В той же час, об’єктами соціальної безпеки є всі основні елементи соціальної системи: особистість, соціальна група, соціальна спільність. Соціальна безпека забезпечується заходами запобігання реалізації ризиків, загроз та небезпек для суспільства, які виникають із соціальних процесів, а отже, основним завданням системи забезпечення соціальної безпеки стає контроль за цими процесами. Інструментами вирішення проблем життєдіяльності держави у межах соціальної безпеки та механізмів є системи: освіти, науки й культури; охорони здоров’я країни та добробуту; фізичної культури, туризму та спорту; роботи з молоддю; соціального страхування, пенсійного та іншого забезпечення; суспільної безпеки, боротьби з правопорушеннями та злочинністю; соціального захисту населення, осіб із обмеженими можливостями. Цілком очевидно, що системи мають свої органи управління, спираються на відповідне фінансування, нормативно-правову базу, кадровий потенціал, територіальні органи управління (як правило) та місцеві установи.

Посилання

Ліпкан В. А. Теоретико-методологічні засади управління у сфері національної безпеки України : монографія. Київ : Текст, 2005. 350 с.

Братусь Ю. М. Системний підхід до аналізу стану великих організаційних систем при прийнятті рішення та управління їх безпекою. Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт нац. безпеки України : зб. матеріалів наук. практ. конф. 16–17 травня 2001 р. Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2001. С. 279–283.

Копан О. В. Забезпечення внутрішньої безпеки України: теоретико-управлінські засади. Введення в поліцейську стратегію : монографія. Київ : НАВСУ, 2001. 424 с.

Ліпкан В. А. Системний підхід до побудови еталонної моделі системи забезпечення національної безпеки. Науковий вісник НАВСУ. 2002. № 2. С. 19–24.

Смелянцев А. П. Сутність феномену загроз інтересам безпеки України. Наук. записки Харків. військового ун-ту. Соціальна філософія, педагогіка, психологія. Харків : ХВУ, 2000. Вип. VIII. С. 127–130.

Хомра О. У. Соціальна безпека: виклики, загрози, критерії. Стратегічна панорама. 2004. № 1. С. 73–79.

Куценко В. І., Остайфічук Я. В. Трансформація соціальної сфери україни: регіональний аспект : монографія. Київ : Оріяни, 2005. 400 с.

Гриненко А. М. Соціальна політика : навч.-метод. посіб. Київ : КНЕУ, 2003. 309 с.

Гошовська В. А. Соціальна домінанта національної безпеки. Стратегічна панорама. 2003. № 2. С. 94–99.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ